edit

Eliasd, Maria (?)

1641 - 1712 (person)

Alle naamvarianten:

  • Eliasd, Maria (?)
  • Eliasdt, Maria