Wijken en buurten in Amsterdam

Amsterdam heeft in het verleden verschillende buurtindelingen gekend. Tegenwoordig is de stad opgedeeld in 481 buurten en 99 wijken.

Historische buurtindelingen

Op www.amsterdamhistorie.nl/buurten geeft Henk Laloli een goed historisch overzicht. Aan bod komen onder andere de burgerwijkindeling uit de 18e eeuw, de huiszittenhuisarmen wijkindeling, de indeling van 1850, de annexaties van 1896 en 1921 en de nieuwe buurtindeling van 1909.

Huidige gebiedsindelingen

Op https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/ is een goed overzicht te vinden van huidige gebiedsindelingen. Het CBS hanteert dezelfde indelingen, in ieder geval waar het gaat om de 481 buurten (bij het CBS ook buurten geheten) en de 99 'buurtcombinaties' (bij het CBS 'wijken' genoemd).

Buurten 1850

De buurtindeling van 1850 is tot begin 20ste eeuw gebruikt. De buurten worden benoemd met een letter ('Q') of een lettercombinatie ('ZZ'). Tussen 1853 en 1875 werden deze buurtcodes, in plaats van straatnamen, gebruikt in adressen - 'Q246' was bijvoorbeeld het adres van het Rembrandthuis.

bekijk de lijst | bekijk de kaart

Officiële wijkindeling

De gebruikte geometriën zijn van 2017. Bij het CBS zijn meerdere jaren te downloaden.

bekijk de lijst | bekijk de kaart

Officiële buurtindeling

De gebruikte geometriën zijn ook hier van 2017.

bekijk de lijst | bekijk de kaart