edit

Elias, Cornelia Maria

1732 - 1769 (person)

Alle naamvarianten:

  • Elias, Cornelia Maria