Platvoetgang

Aalsmeerdergang

Aansprekersgang

Aardbeziëngang

Zeldenrustgang

Aardbeziëngang

Abrahams-Offerandesgang

Achtkantenstovengang

Achtkantenstovengang

Achtkante-Stovengang

Adam en Eva'sgang

Admiraliteitsgang

Alkmaardergang

Alkmaardergang

Almaardergang

Amsterdamsche hofje

Amsterdamschegang

Ankermansgang

Dankelmansgang

Ankermansgang

Annaatjesgang

Apothekersgang

Apothekersgang

Blauwegang

Appelenkruiers- of Appelenmetersgang

Appelmetersgang

Appelmeetersgang

Appelmetersgang

Appeltonsgang

Arend Jacobszoonssteeg

Appelboomsgang

Arendsgang

Arendsgang

Vliegende-Arendsgang

Arke Noachsgang

Arke Noachsgang

Arke-Noachsgang

Arke Noachsgang

Arke Noachgang

Arke-Noachsgang

Aschtonnengang

Baafjesgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Geelgietersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Kramersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Lange-Aachtengang

Bakkersgang

Mooimeisjesgang

Bakkersgang

Ballenmakersgang

Ballenmakersgang

Bollengang

Bastaardgang

Bastaardgang

Parsersgang

Beddenmakersgang

Beerengang

Boerengang

Beerengang

Beerengang

Berengang

Beezemschutsgang

Beezemschutsgang

Bussenschutsgang en -hof

Begijnengang

Benijdersgang

Besnijdersgang

Benijdersgang

Berengang

Beerengang

Berengang

Berengang

Biesengang

Berengang

Biezengang

Berkenboomengang

Bethlehemsgang

Bettlehems gang

Bethlehemsgang

Betlehemsgang

Bethlehemsgang

Beugeltasgang

Beugeltasgang

Sachlsgang

Bezemmakersgang

Bierdragersgang

Bierdragersgang

Biersleepersgang

Bijbelshofje

Bijbelsgang

Biksteengang

Binnen Brouwersstraat

Binnen Brouwerstraat gang

Blaauwe Armgang

Blaauwe Armgang

Blauwe Armgang

Blaauwe Armgang

Blauwe-Armsgang

Blaauwe Armgang

Blaauwarmsgang

Blaauwe Hanengang

Blauwe-Hanengang

Blaauwe Hanengang

Blauwhanengang

Blaauwe Hanengang

Blaauwhoofdengang

Blaauwhoofdgang

Blaauwhoofdengang

Blauwhoofdengang

Blaauwhoofdengang

Blauwe Bijltjesgang

Blaauwbijltjesgang

Blauwe Bijltjesgang

Blauwbijltjesgang

Blauwe Bijltjesgang

Blauwebijltjesgang

Blauwe Bijltjesgang

Blaawe bijltjesgang

Blauwe Bijltjesgang

Blauwe gang

Blaauwe gang

Blauwe gang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Huizengang

Blauwe-Loods

Nooitgedachtegang

Blauwkuipersgang

Bleekersgang

Blekersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Brillengang

Bleekersgang

Blekersgang

Bleekersgang

Blekersgang

Bloempottengang

Bloemstraat

Bakkers gang

Blokjesmakersgang

Boekdrukkersgang

Boendertjesgang

Boerengang

Boerengang

Boezemgang

Bokkengang

Bonnettengang

Bontekalfsvelsgang

Bontekalfsvelsgang

Oude-Bontekalfsgang

Bontekoegang

Bontekoesgang

Bontekoegang

Bontekoesgang

Karnemelkgang

Bontekoesgang

Bontekoesgang

Karnemelksgang

Bontwerkersgang

Bontwerkersgang

Kaarsengang

Boommakersgang

Boommakersgang

Boomakersgang

Boompjesgang

Boompjesgang

Sterrengang

Boompjesgang

Sterretjesgang

Bossengang

Boter en kaasgang

Boter en kaasgang

Boter en Kaas gang

Boter en kaasgang

Kaas en Broodgang

Boter en kaasgang

Boter-en-Kaasgang

Botertonsgang

Botertonsgang

Korte Botertonsgang

Bouwmansgang

Brandersgang

Brandewyns steeg

Brandgangsteeg

Brandewyns steeg

Brandewijnsgang

Brandgang

Brandgang

Rottengang

Bredero’sgang

Brillengang

Brillengang

Brillengang

Brownisten gang

Brownisten gang

Bruinistengang

Brownisten gang

Engelsche-Kerkgang

Bruinvischgang

Buizengang

Buizengang

Lepelsgang

Bullegang

Bullegang

Duimstokkengang

Bullegang

Prutgang

Burgergang

Burgergang

Kaaskoopersgang

Burgergang

Prinsengang

Burgergang

Puntengang

Coffer de Moors Gang

Koffer-de-Moorsgang

Coffer de Moors Gang

Danswijkersgang

Danswijkergang

Danswijkersgang

Reuswijkergang

Danswijkersgang

Disselgang (eerste)

Disselgang (tweede)

Dolphijnengang

Dolphijnsgang

Dolphijnengang

Vergulde-Dolphijnsgang

Dolphijnengang

Dolfijnengang

Dolphijnengang

Dolphijnegang

Dolphijnengang

Dolphijngang

Dollewijn- of Dolphijnengang

Dolphijngang

Dolphijnengang

Dolphijngang

Donkere gang

Donkeregang

Donkere gang

Doodkistenmakersgang

Donkere gang

Donkeregang

Donkeregang

Drie Aschtonnengang

Drie Aschtonnengang

Drie-Aschtonnengang

Drie engelengang

Drie-Engelengang

Drie engelengang

Engelschegang

Drie engelengang

Drie hoedjesgang

Hoedengang

Drie hoedjesgang

Drie hoedjesgang

Driehoedjesgang

Drie hoedjesgang

Drie-Hoedjesgang

Drie hoedjesgang

Drie-Kastorengang

Drie Koningengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie-Korenschovengang

Drie Leligang

Drie-Leliëngang

Drie Leligang

Stroogang

Drie Leligang

3 Leliegang

Drie Leligang

Drie Leliegang

Drie Leligang

Drieleliengang

Drie Leligang

Drie rijstbossengang

Drie-Rijsbossengang

Drie rijstbossengang

3e Rijstbossengang

Drie rijstbossengang

Drie Rijst Bossengang

Drie rijstbossengang

Drierijst Bossengang

Drie rijstbossengang

Drie Roemersgang

Drie-Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie-Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie Roemersgang

Drieroemersgang

Drie Roemersgang

3 Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie spaarpottengang

Drie-Akersgang

Drie-Kaa(r)sjesgang

Drie-Kaa(r)sjesgang

Kraaiengang

Drie-Klokkengang

Drie-Leliëngang

Drie-Leliëngang

Timmermansgang

Drie-Morianengang

Drie-Morianengang

Zeemansgang

Drie-Ringengang

Driekaartengang

Driekaartengang

Drie-Huizengang

Driekaartengang

Drie-Kaarsengang

Driekaartengang

Driekaarzengang

Driekaartengang

Drie-Kazengang

Druivengang

Duivengang

Druivengang

Dubbelde-Worstgang

Dubbele gang

Dubbeldegang

Dubbele gang

Dubbele gang

Dubbelde gang

Dubbele Sterrengang

Verbrandegang

Dubbele Sterrengang

Dubbeldegang

Dubbele Sterrengang

Dubbelde-Sterrengang

Dubbele Sterrengang

Dubbele zoutzaksteeg

Dubbelde-Zoutzaksgang

Duifjesgang

Duifjesgang

Duivengang

Eendrachtsgang

Eenhoornsgang

Eenuursgang

Eerste Boomdwarsstraat

1e Boomdw.str. Koornziftersgang

Eerste Boomdwarsstraat

1e Boomdw.str. Koornzittersgang

Elandsgang

Elandsgang

Elandgang

Elandsgang

Balansengang

Engel-Gabriëlsgang

Engel-Gabriëlsgang

Gabriëlsgang

Engelengang

Engelengang

Engelschegang

Engelengang

Koperslagersgang

Engelengang

Engelschepoortsteeg

Engelsche Gang

Erasmusgang

Evangelisch Luthers Diaconiehofje

Kramersgang

Evangelisch Luthers Diaconiehofje

Kamersgang

Fikkengang

Pietersgang

Fikkengang

Flipjesgang

Foelieslagersgang

Fokkengang

Fonteinengang

Nieuwe-Fortuinengang

Fonteinengang

Fontijnengang

Fonteinengang

Fontijnengang

Fortengang

Fortuinengang

Drie-Korenschovengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Sterrengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Pronkgang

Fortuinengang

Fortuinengang

Frederiksgang

Frederiksgang

Hammengang

Friesche-Boerengang

Friezengang (Oude)

Friezengang (Oude)

Oude-Vriezengang

Gabrielsgang

Gabrielsgang

Engel Gabrielsgang

Gabrielsgang

Engel-Gabriëlsgang

gang (Heilige Weg)

Naamlooze Gang

gang (Heilige Weg)

Gapersgang

Geduld-en-Hoopsgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang

Scheepjesgang

Geelvinck dwarssteeg

Pottenbakkersgang

Gierstbalengang

Gierstbalengang

Gerstebalengang

Gierstbalengang

Gierstebalengang

Gijzelaarsgang

Gildekolfsgang

Glazenmakersgang

Stuivergang

Glazenmakersgang

Friesche-Boerengang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Stuiversgang

Goudenpoortsgang

Goudevoetsgang

Goudevoetsgang

Goudenvoetsgang

Goudsbloemgang

Goudsbloemsgang

Goudsbloemgang

Goudslagersgang

Graaf van Emdergang

Graaf van Emdensgang

Graaf van Emdergang

Graatboogsgang

Graadboogsgang

Graatboogsgang

Groene-Liestegang

Groene-Liestegang

Violettengang

Groenegang

Groenengang

Groenegang

Groenegang

Groenengang

Groenengang

Groenegang

Gruttersgang

Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Metselaarsgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Grutters Gang

Gruttersgang

Schoutengang

Gruttersgang

Gruttersgang

Haarlemmer Houttuinen

Haarlemmer Houttuinen Disselgang

Haarlemmer Houttuinen

Haarlemmerhouttuinen Disselgang

Hagedoornsgang

Hakenmakersgang

Hakenmakersgang

Schippersgang

Halvemaansgang

Hammegang

Hammengang

Hammegang

Hanemattengang

Hardebollengang

Hardebollengang

Twee-Hardebollengang

Haringgang

Haringgang

Mastenmakersgang

Harmen Kostersgang

Hartjesgang

Hartogsgang

Hartjesgang

Hartshoorngang

Harsthoorngang

Hartshoorngang

Hartshoorngang

Harthoornsgang

Hartshoorngang

Harshoorngang

Haverkampgang

Haverkampgang

Haverkampsgang

Haverzaksgang

Hektorsgang

Helmengang

Hoedengang

Hoedenmakersgang

Suikerbakkersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Reizendemansgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Vredegang

Hoedenmakersgang

Zandgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Sieuwertsgang

Hoedenmakersgang

Broekmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakershofje

Hoedenmakersgang

Hoefijzergang

Hoefijzersgang

Oude Hoefijzergang

Hoefijzersgang

Oudehoefijzergang

Hoefijzersgang

Hoefijzersgang

Oude-Hoefijzersgang

Hoeksteenengang

Hoendersnijdersgang

Hoendersijndersgang

Hoendersnijdersgang

Hof van Outhuysen

Oudhuizersgang

Hofje Venetiae

Toegang tot het hofje van Venetie

Hondengang

Hondjesgang

Hoogeboomsgang

Hoogkamersgang

Hoogkamersgang

Hooghamersgang

Hoogkamersgang

Hoogkammersgang

Hoopsgang

Hoopsgang

Schoenmakersgang

Houtekamsgang

Houtekamsgang

Houtenkamsgang

Houtekamsgang

Houten Kamgang

Houtekamsgang

Houtenhamgang

Houtekamsgang

Houtenkamgang

Houtekamsgang

Zwanengang

Houtkoopersgang

Houtkoopersgang

Suikerbakkersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang

Zaagmolensgang

Houtzagersgang

Huidenkoopersgang

Isaaksgang

Izaaksgang

Isaaksgang

Jan de Vriezengang

Jan Krimpengang

Jan Krimpengang

Krimpengang

Jan Krimpengang

Zuidergang

Jeremiaasgang

Jeremiaasgang

Jerimiaasgang

Jeremiaasgang

Jeremia'sgang

Jeremisegang

Jeroenengang

Jeroenengang

Sint-Jeroenengang

Jeroenengang

St. Jeroenengang

Johannesgang

Jonasgang

Jonica’sgang

Joormansgang

Juweelengang

Kaarsenmakersgang

Kaarsenmakersgang

Kaarsenmakersgang

Ossengang

Kaartengang

Kaaskoopersgang

Kaaskoopersgang

Kaarsenkoopersgang

Kaatsballengang

Kaatsbalgang

Kaatsballengang

Kalfsvellengang

Kalfsvellengang

Kalfsvelsgang

Kalkmetersgang

Kalkoenengang

Kalvergang

Kalvergang

Kameelengang

Kameelengang

Trompettersgang

Kanjersgang

Kanjersgang

Wijdegang

Kardoeskokersgang

Kuipersgang

Kardoeskokersgang

Kardoeskoopersgang

Kardoeskokersgang

Kardoeskopersgang

Kardoeskokersgang

Kardoeskokersgang

Kardoezengang

Kastenmakersgang

Katersgang

Katrijnengang

Katrijnengang

Kathrijnengang

Kattengang

Kennisgang

Nieuwegang

Kennisgang

Kennisgang

Kersmisgang

Kennisgang

Kermisgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkkroonengang

Kerregang

Verregang

Kerregang

Kerregang

Keeregang

Ketelgang

Ketelverhuurdersgang

Ketellappersgang

Ketelverhuurdersgang

Kettinggang

Keulengang

Kikkersgang

Kippengang

Kippengang

Kippengang

Bijbelsgang

Kippengang

Kistenmakersgang

Kistenmakersgang

Klaverbladgang

Klaverbladsgang

Klaverbladgang

Klaverbladsgang

Klaverbladgang

Klaverbladsgang

Klaverbladsgang

Steenkoopersgang

Klavergang

Klavergang

Scheepjesgang

Klokkegang

Klokkengang

Klokkegang

Klapmutsengang

Klokkegang

Klokkegang

Klapmutsgang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Kloppergang

Klokjesgang

Kloppergang

Klopjesgang

Kloppergang

Knollengang

Knoopmakersgang

Knoopmakersgang

Koehoudersgang

Koekenbakkersgang

Koekebakkersgang

Koekenbakkersgang

Koekebakkergang

Koekenbakkersgang

Kogelsgang

Kolengang

Koolengang

Kolengang

Kombuizengang

Kombuizengang

Buizenmakersgang

Komediegang

Konijnenbergsgang

Konijnenbeergang

Konijnenbergsgang

Konijnenbergsgang

Konijnbergergang

Konijnenbergsgang

Konijnenbergergang

Konijnenholsgang

Koning-Davidsgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Williamsgang

Koningsgang

Koningsgang

Slagersgang

Koninsgang

Koningsgang

Koninsgang

Koolengang

Koopmansgang

Koorndragersgang

Koorndragersgang

Korendragersgang

Koorndragersgang

Korvenmakersgang

Koorndragersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Strijkijzersgang

Koppengang

Korendragersgang

Korenmetersgang

Korenziftersgang

Korenziftersgang

Koornziftersgang

Korte Leidsedwarsstraat

Korte Leiddwstraat gang

Kraaiengang

Kramersgang

Wijnbergsgang of -hofje

Kramersgang

Kramersgang

Vrouwenkoppengang

Kramersgang

Blauwe-Kramersgang

Kramersgang

Kramersgang

Kramersgang

Blaauwe Kramersgang

Kramersgang

Blauwe Kramergang

Kramersgang

Blauwe Kramersgang

Krentengang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang

Melkmeisjesgang

Kronengang

Kronengang

Wagenmakersgang

Kronengang

Kruiersgang

Kruiersgang

Utrechtschegang

Kruiwagensgang

Kruiwagengang

Kruiwagensgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuijpers Gang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipers gang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Pijpenbrandersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Schrijversgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Slagersgang

Lage gang

Lagegang

Lage gang

Lagegang

Lakmoesgang

Verfmolensgang

Lakmoesgang

Land-v.-Beloftengang

Lange-Aardegang

Leeuwengang

Leidekkersgang

Leliëngang

Leliëngang

Lepelaarsgang

Liefdegang

Liefdegang

Lieve-Hollandersgang

Ligtemansgang

Lindeboomsgang

Lindenboomsgang

Lindeboomsgang

Lindeboomsgang

Lindenboomengang

Lindenboomengang

Lindenbomengang

Lindenboomengang

Lindeboomengang

Loodgietersgang

Looiersgang

Looiersgang

Pijpenbrandersgang

Looiersgang

Zeemlederengang

Lubbertjesgang

Lubbertjesgang

Lubbertjes gang

Lubbertjesgang

Lubbetjesgang

Lubbertjesgang

Lobbetjesgang

Mandemakersgang

Mandenmakersgang

Mandemakersgang

Mandenmakersgang

Mandenmakersgang

Mandemakersgang

Manengang

Manke-Naatjessteeg

Manke-Aarsjesgang

Manskoppengang

Markiezengang

Marie-Kieregang

Markiezengang

Markiezengang

Narokkiersgang

Mastengang

Matrozengang

Mattengang

Medemblikkersgang

Medenblikkergang

Medemblikkersgang

Meerboersgang

Pekelharinggang

Meerboersgang

Meerboersgang

Nieuwe-Boersgang

Meerboersgang

Pekelharingsgang

Meerminnengang

Melkboersteeg

Melkboerengang

Melkboersteeg

Boerengang

Melkgang

Melkmeisjesgang

Koetjesgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjessteeg

Pijpenmarkt Melkmeisjesgang

Messenmakersgang

Messenmakersgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Middelhoff

Middelhofsgang

Minderbroederskloostersgang

Moddermansgang

Moffengang

Mollengang

Mollengang

Gemeene-Molengang

Mollengang

Moordenaarsgang

Moordenaarsgang

Vliegendegang

Morellenboomengang

Morianengang

Mostardpothofje

Mosterdpotsgang

Naaldenmakers gang

Naaldenmakersgang

Nabij-Buitengang

Nachtegaalsgang

Nachtslotgang

Nachtslotsgang

Nachtslotgang

Nauwegang

Naauwe gang

Nauwegang

Naauwegang

Nauwegang

Nauwegang

Nouwengang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe-Beursgang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe gang

Nieuwegang

Nieuwe gang

Nieuwegang

Nieuwe gang

Nieuwengang

Nieuwe gang

Nieuwe gang

Nieuwe gebouwsgang

Nieuwe Hoefijzergang

Nieuwe Hoefijzergang

Nieuwe-Hoefijzersgang

Nieuwe Wijnbergsgang

Nieuwe-Biksteengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwegang

Nieuwegang

Salomo'sgang

Nieuwegang

N. gang

Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang

Slagersgang

Nieuwegang

Nieuwegang (eerste)

Nieuwegang (tweede)

Nieuwegruttersgang

Gruttersgang

Nieuwegruttersgang

Nieuwe-Gruttersgang

Nieuwegruttersgang

Nieuwe Gruttersgang

Nieuwegruttersgang

Nieuwehuizengang

Bezemmakersgang

Nieuwehuizengang

Nieuwehuizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwehuizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwe-Korendragersgang/Nieuw-Huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuw-Huizengang

Noordschegang

Notenboomsgang

Olyslagers gang

Doove Albertsgang

Olyslagers gang

Doove Albrechtsgang

Olyslagers gang

Dovre Albertsgang

Olyslagers gang

Doove-Albertsgang

Olyslagers gang

Olyslagers gang

Olieslagersgang

Onbedachte gang

Onbedachtegang

Onbedachte gang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekende gang

Onvolmaakte Scheepjesgang

Onweersgang

Oude Slijpersgang

Oude-Sleepersgang/Oude-Slijpersgang

Oude Slijpersgang

Oude Sleepersgang

Oude Slijpersgang

Oude Vriezengang

Oude Vriezengang

Oude-Vriezengang

Oude Vriezengang

Oude Vrieschegang

Oude Vriezengang

Oude Vriesche gang

Oude-Noldersgang

Arnoldsgang

Oude-Noldersgang

Aarnoudsgang

Oude-Noldersgang

Overdekte Timmermansgang

Timmermansgang

Overdekte Timmermansgang

Overhaalsgang

Paardenstraat

Paardenstraatgang

Palmgang

Parsengang/Parsersgang

Bittersgang

Parsengang/Parsersgang

Parsengang/Parsersgang

Parsersgang

Passersgang

Graadboogsgang

Passersgang

Kompassengang

Passersgang

Passersgang

Passersgang

Passiegang

Passiesgang

Passiegang

Paulusgang

Pauwengang

Pauwinnengang

Pekelharinggang

Pekelharinggang

Pelikanengang

Metselaarsgang

Pelikanengang

Pennengang

Penschrijversgang

Penschrijversgang

Schrijfpennengang

Penseelengang

Penseelengang

Penseelmakersgang

Penseelengang

Penseelengang/Penseelmakersgang

Philipsgang

Pieter-Sjoerdsgang

Pijpenbrandersgang

Naaldenmakersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Stroogang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Drie Vlaboomengang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Smidsgang

Pijpenbrandersgang

Drie Vlasboomengang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Vlasbloemsgang

Pijpenbrandersgang

Kalkoensgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpengang

Pinto'sgang

Pinto'sgang

Puntersgang

Ploegersgang

Hoegersgang

Ploegersgang

Pompenmakersgang

Poolschegang

Poortjesgangetje

Poppengang

Pordersgang

Posthoorngang

Potjesgang

Potjesgang

Pijpenbrandersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkergang

Pottenbakkersgang

Potterbakkersgang

Pottenbakkersgang

Splintermakersgang

Prinsengang

Prinsengang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofgang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang (bij Rozengracht)

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang/Prinsenpoort

Prinsenhofsgang

Prinsenliefhebbersgang

Prins Liefhebbergang

Prinsenliefhebbersgang

Prins Liefhebbersgang

Prinsenliefhebbersgang

Prinsliefhebbersgang

Prinsenliefhebbersgang

Tuinliefhebbersgang

Prinsenliefhebbersgang

Prinsenliefhebbersgang

Wieldraaiersgang

Ramengang

Rammenassengang

Rammenassengang

Ramenassengang

Rammenassengang

Rammenassegang

Rammenassengang

Rammenessengang

Rapengang

Rapengang

Papengang

Rapengang

Rapegang

Ratelwachtsgang

Ravengang

Regenboogsgang

Regenbooggang

Regenboogsgang

Regenboogsgang

Roggebroodsgang

Regenboogsgang

Reigersgang

Reigersgang

Reuzengang

Reigersgang

Reixerspoort

Keizersgang

Reutergang

Ruitergang

Reutergang

Rentengang

Reutergang

Ridderspoort

Poolsche-Jonkersgang

Ridderspoort

Ridderspoortsgang

Rietveldsgang

Rijke Weversgang

Rijke Weversgang

Rijkeweversgang

Roodegang

Roodehaansgang

Roodehanengang

Roohanengang

Roodehanengang

Roohanengang

Roohanengang

Roo Harte Gang

Roohanengang

Roohartengang

Rookersgang

Rookersgang

Suikerbakkersgang

Rookoes gang

Roodegang

Rookoes gang

Roodekoesgang

Rookoes gang

Rookoes gang

Roodekoegang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Leeuwengang

Rooleeuwengang

Roode Leeuwengang

Roomolengang

Roosjesgang

Roosjesgang

Wieldraaiersgang

Roosscharengang

Rooscharengang

Roosscharengang

Roosscharengang

Roodgarengang

Roozeboomsgang

Rozenboomgang

Roozeboomsgang

Rozenboomsgang

Roozeboomsgang

Rotgansgang

Rottengang

Rotterdamschegang

Rozemarijngang

Rozenmarijngang

Rozemarijngang

Rozengang

Roozengang

Rozengang

Rozengang

Rozengang

Rozijnengang

Rozengang

Witterozengang

Rozengang

Rozennobelsgang

Rozennobelgang

Rozennobelsgang

Ruitergang

Ruitersgang

Ruitersgang

Sajetgang

Paardengang

Sajetgang

Sakkelijnengang

Sakkelijnengang

Zakkelijnengang

Schaapherderssteeg

Schaapherdersgang

Schapengang

Schavengang

Schavenmakersgang

Scharenmakersgang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scheepjesgang

Scheepjesgang

Scheepsgang

Scheepjesgang

Jordanengang

Scheepjesgang

Scheepjesgang

Smalschippersgang

Scheepjesgang

Smalle Schippersgang

Scheepjesgang

Scheevegang

Scheevegang

Schuinegang

Schelvischgang

Schelvischgang

Schelvisgang

Schelvischgang

Schelvisgang

Schildersgang

Schildersgang

Schildwapengang

Schildersgang

Schildersgang

schildwapensgang

Schildersgang

Schimmelgang

Schimmengang

Schimmelgang

Schommelgang

Schimmelgang

Schoenmakersgang

Schavenmakergang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schavenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schavemakersgang

Schoentjesgang

Schollenvangersgang

Schollevangersgang

Ganzenvangersgang

Schollevangersgang

Schollevangersgang

Schollenvangersgang

Schoolmeestersgang

Schoorsteenvegersgang

Schuijermakersgang

Schuijermakersgang

Schuiermakersgang

Schuitenvoerders Steeg

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenmakersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdergang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenboomsgang

Schuitjesgang

Schulpgang

Schulpgang

Smeltersgang

Schuttingpad

Lange Schuttinggang

Siepersche gang

Sieperschegang

Siepersche gang

Siepersche gang

Siepersegang

Siepersche gang

Lange-Sieuwertsgang

Sint Jacobsgang

Sint Jacobsgang

Sint-Jacobsgang

Sint Jacobsgang

St. Jacobsgang

Sint Jacobsgang

St Jacobsgang

Sint Katrynen Kloostersgang

Sint-Pietersgang

Platvoetgang

Sint-Pietersgang

Sint-Pietersgang

Slagersgang

Slagersgang

Steenmansgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Dubbeldegang

Slagersgang

Slagtersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Maaiersgang

Slagtersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slagtersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slachtersgang

Slagtersgang

Sleepersgang

Lijstenmakersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Schavenmakersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Smallegang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Sleepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slagersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slot-Sparenburgsgang

Sloterdijksgang

Sluitgang

Smeltersgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Bataviersgang

Smidsgang

Smidsgang

Amsterdamschegang

Smidsgang

Smidsgang

Vijf-Gerstebroodengang

Smidsgang

Smidsgang

Smedegang

Snijdersgang

Spaarpotsgang

Spanjaardsgang

Speelmansgang

Spekslagersgang

Spekslagersgang

Texelschegang

Spekslagersgang

Speldemakersgang

Speldemakersgang

Speldemakersgang

Stratengang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Fernambukergang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang (tweede)

Spijkergang

Spijkergang

Spijkermakersgang

Spijkergang

Spijkergang/Spijkermakersgang/Spijkermandssteegje

Spijkersgang

Spijkergang

Spijkersgang

Sprokkelbeurs steegje

Sprokkelbeursgang

Sprokkelbeurs steegje

Bakkersgang

St. Jorisgang

Janusgang

St. Jorisgang

Jonasgang

St. Jorisgang

Sint-Jorisgang

St. Jorisgang

St. Jorisgang

St Jorisgang

St. Jorisgang

St. Jacobsgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwergang

Steenhouwersgang

Leertouwersgang

Steenhouwersgang

Zeemtouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenkoopersgang

Wafelbakkersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang

Steenmansgang

Steenen-Roelofsgang

Steenmansgang

Steenwerfsgang

Sterrengang

Sterrengang

Sterregang

Sterrengang

Sterrengang

Sterrengang

Stijfselgang

Stille Willemsgang

Stille Willemsgang

Willemsgang

Stille Willemsgang

Stille-Willemsgang

Stoelenmakersgang

Stoovegang

Blauwe-Bijlsgang

Stoovegang

Stoppersgang

Stovengang

Stroobosgang

Stroobossengang

Stroobossengang

Stroobossegang

Stroobossengang

Stroobosgang

Strubengang (Van)

Stuurmansgang

Stuurmanshofje

Stijfselgang

Suikerbakkersgang

Suijckerbackers gang

Suikerbakkersgang

Suijckerbackers gang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindengracht)

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindenstraat)

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Wijdegang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Timmermansgang

Suikerbakkersgang

Suikerb.gang

Suikerhuizengang

Tieregang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Wijdegang

Timmermansgang

Timmermansgang

Toegang tot het Hof van Parijs

Tollengang

Sterrengang

Tollengang

Tollengang

Tollegang

Treurgang

Triffeltjesgang

Triffeltjesgang

Truffeltjesgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Trompettergang

Trompettersgang

Truffelgang

Truffelsgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Twaalfuurgang

Twaalfuurgang

Twaalfuursgang

Twaalfuurgang

Twaalfurengang

Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Twee gebroedersgang

Tweede Broedersgang

Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Tweegebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Twee Gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Tweegebrs gang

Twee-Gebroedersgang

Uilenbakkersgang

Uilengang

Uilenbakkersgang

Uilengang

Ulke Zonnegang

Ulke Zonnegang

Ulkezonnegang

Ulke Zonnegang

Ulkezonnengang

Ulke Zonnegang

Ulke Zonnengang

Vaderlandschegang

Vaderlandsche Gang

Vaderlandschegang

Valwatergang

Valwatergang

Volwatersgang

Valwatergang

Watervalsgang

Van Beekshofje

Schuiermakersgang

Varkensgang

Varkensgang

Varkens gang

Varkensgang

Verbrande gang

Verbrandengang

Verbrande gang

Verbrandegang

Verbrande gang

Simonsgang

Verbrande gang

Verbrande gang

Dubbeldegang

Verbrande gang

Verbrande gang

Kruisgang

Vergulde-Bijbelsgang

Verguldersgang

Verwersgang

Salomo's-Gerichtsgang

Verwersgang

Werversgang

Verwersgang

Verwersgang

Verwersgang

Verversgang

Veterkloppersgang

Vetermakersgang

Victorsgang

Vetermakersgang

Vierhuizengang

Vinkengang

Vinkensteeg

Kerkgang

Violettengang

Vischbeenengang

Loodgietersgang

Vischbeenengang

Vischgang

Visschersgang

Vlasboomengang

Vlasbloemsgang

Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Korendragersgang

Vlasboomsgang

Vleesgang

Vleesgang

Vleeschgang

Vliegengang

Vlielandergang

Vlierlindegang

Vlielandergang

Vlielandergang

Vlierlindengang

Vlielandergang

Vlielandsche-Leeuwengang

Vlotschuitvoerdersgang

Vlotschuitvoerdersgang

Vlotschuitenvoerdersgang

Vlotschuitvoerdersgang

Hotschuitenvoerdersgang

Vlotschuitvoerdersgang

Vlolschuitenvoerdersgang

Vlotschuitvoerdersgang

Vlotschuitervoerdersgang

Vogelstruisgang

Vogelstraatgang

Vogelstruisgang

Vogelhuisgang

Vogelstruisgang

Vossengang

Vossenhofje

Vossengang of -hofje

Vredegang

Vredegang

Vrede Gang

Vredegang

Spekslagersgang

Vrouwengang

Wagenmakersgang

Wagenmakersgang

Draaiersgang

Walengang

Walengang

Wassende Maanshofje

Wassende-Maansgang

Watergangseweg

Watergangseweg

Watergangscheweg

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Webersgang

Beversgang

Webersgang

Wereldsgang

Wereldsgang

Wereldgang

Wereldsgang

Weversgang

Weversgang

Poppenmakersgang

Weversgang

Pijpenmakersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiergang

Wieldraaiersgang

Wieldraaijersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaijersgang

Wielendraaiersgang

Wieldraaijersgang

Nieuwegang

Wieldraaijersgang

Wieldraaijersgang

Wieringergang

Wiersgang

Wijde gang

Wijde gang

Nieuwe gang

Wijde gang

Wijdegang

Wijde gang

Nieuwegang

Wijde gang

Wijde gang

Wijde gang

Wijdegang

Wijde gang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdetorensgang

Wijnbergergang

Wijngaardsgang

Wijnkorfsgang

Wijntjesgang

Weintjesgang

Wijntjesgang

Heintjesgang

Wijntjesgang

Wildemansgang

Willem bakkersgang

Willem bakkersgang

Willem-Bakkersgang

Willenbrordsgang

Windgang

Windhondsgang

Donkeregang

Windhondsgang

Windhuisgang

Winkelhakengang

Winkelhaaksgang/Winkelhagengang

Winkelhakengang

Witte kruisgang

Wittekuurgang

Witte kruisgang

Wittekruisgang

Witte kruisgang

Witte Leeuwengang

Witteleeuwengang/Witteleliëngang

Witte Leeuwengang

Witte Leliegang

Witte rozengang

Witte rozengang

Drie-Rozengang

Witte rozengang

Witte rozengang

Witterozengang

Witte rozengang

Witterozengang

Witte Vrouwengang

Wittebellengang

Wittebellengang

Wittenbellengang

Wittebellengang

Belgang

Wittebellengang

Bellengang

Witteboonengang

Witteboonengang

Witteboomsgang

Wittebroodsgang

Wittekoetsgang

Wittekoetsgang

Wittekoesgang/Wittekoetsgang

Wittekoetsgang

Wittevoetsgang

Wittelammerengang

Lammertjesgang

Wittelammerengang

Witteleliëngang

Wittepaardsgang

Wittevoetsgang

Wortelboerengang

Zaagselgang

Zaagselgang

Hoefijzersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Pordersgang

Zalmgang

Zalmvangersgang

Zandmansgang

Zandmanssteeg of -gang

Zandmansgang

Zaturdagschegang

Zaturdagsche gang

Zaturdagschegang

Zaturdagschegang

Zaterdagschegang

Zeeftenmakersgang

Zeemansgang

Zeemledergang

Zegersgang

Zagersgang

Zegersgang

Zeegersgang

Zegersgang

Zaagersgang

Zegersgang

Zwagersgang

Zegersgang

Wittezaaggang

Zegersgang

Zeven haken en oogengang

Zes-Haken-en-Oogengang/Zeven-Haken-en-Oogengang

Zeven haken en oogengang

Zeven-Haken-en-Oogengang

Zeven haken en oogengang

Zeven haken en oogengang

Zes-Haken-en-Oogengang

Zevenhuizengang

Zevenhuizergang

Zevenhuizengang

Zevenkattengang

Zevenkattengang

Zeven Kattengang

Zevenkattengang

Zevennaaldengang

Zevenaaldegang

Zevennaaldengang

Zevennaaldegang

Zevennaaldengang

Naaldenmakersgang

Zevennaaldengang

Ziekentroostersgang

Ziekentroostergang

Ziekentroostersgang

Ziekentroostersgang

Zieseniskade

Gangpad

Zieseniskade

Gangpand

Zijdewormengang

Zijdenwormengang

Zijdewormengang

Zijdewormengang

Zijdewormsgang

Zilversmidsgang

Zilversmidsgang

Zilversmitsgang

Zilversmidsgang

Zouterijgang

Zwaardragershofje

Zwaardvegershofjesgang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwarte arendsgang

Zwarte arendsgang

Zwart Arendsgang

Zwarte arendsgang

Zwarte-Arendsgang

Zwarte ravengang

Zwarte ravengang

Vliegende-Arendsgang

Zwarte ravengang

Zwarte-Ravengang

Zwarte-Paardengang

Zwartesleutelgang

Zwarte Sleutelsgang

Zwartesleutelgang

Zwartesleutelgang

Zwartesleutelsgang

Zwartesleutelgang

Sleutelgang

Zwartesleutelgang

Zwarte-Sleutelgang

Zwavelstokkengang

Zwavel Stokkengang

Zwavelstokkengang

Zwavenstokkengang

Zwavelstokkengang

Zwavelstokkengang

Zwafelstokken gang

Zwavelstokkengang

[Posthoorngang]