Aalsmeerdergang

Aansprekersgang

Aardbeziëngang

Aarnoudsgang

Abrahams-Offerandesgang

Achtkantenstovengang

Adam en Eva'sgang

Admiraliteitsgang

Alkmaardergang

Amsterdamsche hofje

Amsterdamschegang

Ankermansgang

Dankelmansgang

Annaatjesgang

Apothekersgang

Appelenkruiers- of Appelenmetersgang

Appelmetersgang

Appeltonsgang

Arend Jacobszoonssteeg

Appelboomsgang

Arendsgang

Arke Noachsgang

Arke-Noachsgang

Aschtonnengang

Baafjesgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Ballenmakersgang

Bastaardgang

Beddenmakersgang

Beerengang

Beezemschutsgang

Begijnengang

Benijdersgang

Berengang

Beerengang

Berkenboomengang

Bethlehemsgang

Beugeltasgang

Bezemmakersgang

Bierdragersgang

Bierdragersgang

Biersleepersgang

Bijbelshofje

Bijbelsgang

Biksteengang

Blaauwe Armgang

Blaauwe Hanengang

Blaauwhoofdengang

Blauwe Bijltjesgang

Blaawe bijltjesgang

Blauwe gang

Blaauwe gang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Huizengang

Blauwe-Loods

Nooitgedachtegang

Blauwkuipersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Blekersgang

Bloempottengang

Bloemstraat

Bakkers gang

Blokjesmakersgang

Boekdrukkersgang

Boendertjesgang

Boerengang

Bokkengang

Bonnettengang

Bontekalfsvelsgang

Bontekoegang

Bontekoesgang

Bontwerkersgang

Boompjesgang

Bossengang

Boter en kaasgang

Botertonsgang

Bouwmansgang

Brandersgang

Brandewyns steeg

Brandewijnsgang

Brandgang

Bredero’sgang

Brillengang

Brillengang

Brillengang

Brownisten gang

Bruinvischgang

Buizengang

Bullegang

Burgergang

Coffer de Moors Gang

Koffer-de-Moorsgang

Danswijkersgang

Disselgang (eerste)

Disselgang (tweede)

Dolphijnengang

Dolfijnengang

Dolphijngang

Donkere gang

Donkeregang

Donkeregang

Drie Aschtonnengang

Drie engelengang

Drie hoedjesgang

Drie Koningengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie Leligang

Drie rijstbossengang

Drie Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie spaarpottengang

Drie-Akersgang

Drie-Kaa(r)sjesgang

Drie-Klokkengang

Drie-Leliëngang

Drie-Morianengang

Drie-Ringengang

Driekaartengang

Druivengang

Duivengang

Dubbelde-Worstgang

Dubbele gang

Dubbele Sterrengang

Dubbele zoutzaksteeg

Dubbelde-Zoutzaksgang

Duifjesgang

Duifjesgang

Duivengang

Eendrachtsgang

Eenhoornsgang

Eenuursgang

Elandsgang

Engel-Gabriëlsgang

Engelengang

Engelengang

Engelschepoortsteeg

Engelsche Gang

Evangelisch Luthers Diaconiehofje

Kramersgang

Fikkengang

Flipjesgang

Foelieslagersgang

Fokkengang

Fonteinengang

Fontijnengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Drie-Korenschovengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Frederiksgang

Friesche-Boerengang

Friezengang (Oude)

Gabrielsgang

gang (Heilige Weg)

Gapersgang

Geduld-en-Hoopsgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang

Geelvinck dwarssteeg

Pottenbakkersgang

Gierstbalengang

Gijzelaarsgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Friesche-Boerengang

Goudenpoortsgang

Goudevoetsgang

Goudsbloemgang

Goudslagersgang

Graaf van Emdergang

Graatboogsgang

Groene-Liestegang

Groenegang

Groenengang

Groenegang

Groenengang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Hagedoornsgang

Hakenmakersgang

Halvemaansgang

Hammegang

Hanemattengang

Hardebollengang

Haringgang

Harmen Kostersgang

Hartjesgang

Hartshoorngang

Haverkampgang

Haverzaksgang

Hektorsgang

Helmengang

Hoedengang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakershofje

Hoedenmakersgang

Hoefijzersgang

Hoeksteenengang

Hof van Outhuysen

Oudhuizersgang

Hofje Venetiae

Toegang tot het hofje van Venetie

Hondengang

Hondjesgang

Hoogeboomsgang

Hoogkamersgang

Hoopsgang

Houtekamsgang

Houtkoopersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang

Huidenkoopersgang

Jan de Vriezengang

Jan Krimpengang

Jeremisegang

Jeroenengang

Johannesgang

Jonasgang

Jonica’sgang

Joormansgang

Juweelengang

Kaarsenmakersgang

Kaarsenmakersgang

Kaartengang

Kaaskoopersgang

Kaatsballengang

Kalfsvellengang

Kalkmetersgang

Kalvergang

Kalvergang

Kameelengang

Kanjersgang

Kardoeskokersgang/Kardoezengang

Kastenmakersgang

Katersgang

Katrijnengang

Kattengang

Kennisgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkkroonengang

Kerregang

Ketelgang

Ketelverhuurdersgang

Ketellappersgang

Kettinggang

Keulengang

Kikkersgang

Kippengang

Kippengang

Kippengang

Bijbelsgang

Kistenmakersgang

Kistenmakersgang

Klaverbladgang

Klaverbladsgang

Klavergang

Klokkegang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Kloppergang

Knollengang

Knoopmakersgang

Knoopmakersgang

Koehoudersgang

Koekenbakkersgang

Kogelsgang

Kolengang

Kombuizengang

Komediegang

Konijnenbergsgang

Konijnenholsgang

Koning-Davidsgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Williamsgang

Koningsgang

Koninsgang

Koolengang

Koopmansgang

Koorndragersgang

Koorndragersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koppengang

Korendragersgang

Korenmetersgang

Korenziftersgang

Kraaiengang

Kramersgang

Kramersgang

Kramersgang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang

Kronengang

Kronengang

Kruiersgang

Kruiwagensgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Lagegang

Lakmoesgang

Land-v.-Beloftengang

Lange-Aardegang

Leertouwersgang

Leeuwengang

Leidekkersgang

Leliëngang

Leliëngang

Lepelaarsgang

Liefdegang

Liefdegang

Lieve-Hollandersgang

Lindeboomsgang

Lindeboomsgang

Lindenboomengang

Loodgietersgang

Looiersgang

Lubbertjesgang

Mandemakersgang

Mandenmakersgang

Manengang

Manke-Naatjessteeg

Manke-Aarsjesgang

Manskoppengang

Markiezengang

Marie-Kieregang

Mastengang

Mattengang

Medemblikkersgang

Meerboersgang

Meerminnengang

Melkboersteeg

Boerengang

Melkgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjesgang

Messenmakersgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metzelaarsgang

Middelhoff

Middelhofsgang

Minderbroederskloostersgang

Moddermansgang

Moffengang

Mollengang

Mollengang

Moordenaarsgang

Morellenboomengang

Mostardpothofje

Mosterdpotsgang

Naaldenmakers gang

Naaldenmakersgang

Nabij-Buitengang

Nachtegaalsgang

Nachtslotgang

Nauwegang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe gang

Nieuwe gang

Nieuwe gebouwsgang

Nieuwe-Biksteengang

Nieuwe-Hoefijzersgang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang (eerste)

Nieuwegang (tweede)

Nieuwehuizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Noordschegang

Notenboomsgang

Olyslagers gang

Onbedachte gang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onweersgang

Oude Slijpersgang

Oude Vriezengang

Oude-Noldersgang

Overdekte Timmermansgang

Overhaalsgang

Parsengang/Parsersgang

Bittersgang

Passersgang

Passersgang

Graadboogsgang

Passersgang

Passiegang

Paulusgang

Pauwengang

Pauwinnengang

Pekelharinggang

Pelikanengang

Pennengang

Penschrijversgang

Penseelengang

Penseelengang/Penseelmakersgang

Philipsgang

Pieter-Sjoerdsgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpengang

Pinto'sgang

Ploegersgang

Pompenmakersgang

Poolschegang

Poortjesgangetje

Pordersgang

Posthoorngang

Potjesgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Splintermakersgang

Prinsengang

Prinsengang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang (bij Rozengracht)

Prinsenliefhebbersgang

Ramengang

Rammenassengang

Rapengang

Ratelwachtsgang

Ravengang

Regenboogsgang

Regenboogsgang

Reigersgang

Reigersgang

Reixerspoort

Keizersgang

Reutergang

Rentengang

Ridderspoort

Poolsche-Jonkersgang

Rietveldsgang

Rijke Weversgang

Roodegang

Roodehaansgang

Roodehanengang

Roohanengang/Roohartengang

Rookersgang

Rookoes gang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Roomolengang

Roosjesgang

Roosscharengang

Rooscharengang

Roozeboomsgang

Rotgansgang

Rottengang

Rotterdamschegang

Rozemarijngang

Rozengang

Rozengang

Rozengang

Rozennobelsgang

Ruitergang

Ruitersgang

Ruitersgang

Sajetgang

Paardengang

Schaapherderssteeg

Schaapherdersgang

Schapengang

Schavengang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scheepjesgang

Scheepjesgang

Scheepjesgang

Scheevegang

Schelvischgang

Schelvischgang

Schelvisgang

Schildersgang

Schildersgang

Schildersgang

Schimmelgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schollenvangersgang

Schollevangersgang

Schoolmeestersgang

Schoorsteenvegersgang

Schuiermakersgang

Schuijermakersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitjesgang

Schulpgang

Siepersche gang

Sint Jacobsgang

Sint Katrynen Kloostersgang

Sint-Pietersgang

Sint-Pietersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slachtersgang

Slagtersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slot-Sparenburgsgang

Sloterdijksgang

Sluitgang

Smeltersgang

Smidsgang

Bataviersgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Snijdersgang

Spaarpotsgang

Spanjaardsgang

Speelmansgang

Spekslagersgang

Spekslagersgang

Speldemakersgang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang (tweede)

Spijkergang

Spijkergang/Spijkermakersgang/Spijkermandssteegje

Spijkersgang

Sprokkelbeurs steegje

Bakkersgang

St. Jorisgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang

Steenmansgang

Steenwerfsgang

Sterrengang

Sterrengang

Sterrengang

Stijfselgang

Stille Willemsgang

Stoelenmakersgang

Stoovegang

Stoppersgang

Stovengang

Stroobosgang

Stroobossengang

Strubengang (Van)

Stuurmansgang

Stuurmanshofje

Stijfselgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindengracht)

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindenstraat)

Suikerhuizengang

Tieregang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Toegang tot het Hof van Parijs

Tollengang

Treurgang

Triffeltjesgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Twaalfuurgang

Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Uilenbakkersgang

Uilengang

Ulke Zonnegang

Vaderlandschegang

Valwatergang

Varkensgang

Varkensgang

Verbrande gang

Verbrande gang

Vergulde-Bijbelsgang

Verguldersgang

Verwersgang

Verwersgang

Veterkloppersgang

Vetermakersgang

Vierhuizengang

Vinkengang

Violettengang

Vischbeenengang

Loodgietersgang

Vischgang

Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Vleesgang

Vliegengang

Vlielandergang

Vlotschuitvoerdersgang

Vogelstruisgang

Vossengang

Vossenhofje

Vossengang of -hofje

Vredegang

Vrouwengang

Wagenmakersgang

Walengang

Walengang

Wassende Maanshofje

Wassende-Maansgang

Watergangseweg

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Webersgang

Wereldsgang

Wereldsgang

Weversgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaijersgang

Wieldraaijersgang

Wieringergang

Wiersgang

Wijde gang

Wijde gang

Wijde gang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdetorensgang

Wijnbergergang

Wijngaardsgang

Wijnkorfsgang

Wijntjesgang

Wildemansgang

Willem bakkersgang

Willenbrordsgang

Windgang

Windhondsgang

Windhuisgang

Winkelhakengang

Witte kruisgang

Witte Leeuwengang

Witte rozengang

Witte rozengang

Witte Vrouwengang

Wittebellengang

Witteboonengang

Wittebroodsgang

Wittekoetsgang

Wittelammerengang

Witteleliëngang

Wittepaardsgang

Wittevoetsgang

Wortelboerengang

Zaagselgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmvangersgang

Zandmansgang

Zaturdagschegang

Zeeftenmakersgang

Zeemansgang

Zeemledergang

Zegersgang

Zeven haken en oogengang

Zevenhuizengang

Zevenkattengang

Zevenkattengang

Zevennaaldengang

Ziekentroostersgang

Ziekentroostersgang

Zieseniskade

Gangpad

Zijdewormengang

Zilversmidsgang

Zilversmidsgang

Zouterijgang

Zwaardragershofje

Zwaardvegershofjesgang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwarte arendsgang

Zwarte ravengang

Zwarte-Paardengang

Zwartesleutelgang

Zwavelstokkengang

[Posthoorngang]