Platvoetgang

Aalsmeerdergang

Aansprekersgang

Aardbeziëngang

Aardbeziëngang, Zeldenrustgang

Abrahams-Offerandesgang

Achtkantenstovengang

Achtkantenstovengang, Achtkante-Stovengang

Adam en Eva'sgang

Admiraliteitsgang

Alkmaardergang

Alkmaardergang, Almaardergang

Amsterdamsche hofje

Amsterdamschegang

Ankermansgang

Dankelmansgang, Ankermansgang

Annaatjesgang

Apothekersgang

Apothekersgang, Blauwegang

Appelenkruiers- of Appelenmetersgang

Appelmetersgang

Appelmetersgang, Appelmeetersgang

Appeltonsgang

Arend Jacobszoonssteeg

Appelboomsgang

Arendsgang

Arendsgang, Vliegende-Arendsgang

Arke Noachsgang

Arke Noachgang, Arke Noachsgang, Arke-Noachsgang

Arke-Noachsgang

Aschtonnengang

Baafjesgang

Bakkersgang

Bakkersgang, Lange-Aachtengang

Bakkersgang

Mooimeisjesgang, Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang, Geelgietersgang, Kramersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Ballenmakersgang

Ballenmakersgang, Bollengang

Bastaardgang

Parsersgang, Bastaardgang

Beddenmakersgang

Beerengang

Beerengang, Berengang, Boerengang

Beezemschutsgang

Bussenschutsgang en -hof, Beezemschutsgang

Begijnengang

Benijdersgang

Besnijdersgang, Benijdersgang

Berengang

Beerengang, Berengang, Biesengang, Biezengang

Berkenboomengang

Bethlehemsgang

Bethlehemsgang, Betlehemsgang, Bettlehems gang

Beugeltasgang

Beugeltasgang, Sachlsgang

Bezemmakersgang

Bierdragersgang

Bierdragersgang

Biersleepersgang

Bijbelshofje

Bijbelsgang

Biksteengang

Binnen Brouwersstraat

Binnen Brouwerstraat gang

Blaauwe Armgang

Blaauwe Armgang, Blauwe Armgang, Blauwe-Armsgang, Blaauwarmsgang

Blaauwe Hanengang

Blauwe-Hanengang, Blaauwe Hanengang, Blauwhanengang

Blaauwhoofdengang

Blaauwhoofdgang, Blaauwhoofdengang, Blauwhoofdengang

Blauwe Bijltjesgang

Blaawe bijltjesgang, Blauwe Bijltjesgang, Blaauwbijltjesgang, Blauwbijltjesgang, Blauwebijltjesgang

Blauwe gang

Blaauwe gang, Blauwe gang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Huizengang

Blauwe-Loods

Nooitgedachtegang

Blauwkuipersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Bleekersgang, Brillengang

Bleekersgang

Blekersgang, Bleekersgang

Blekersgang

Blekersgang, Bleekersgang

Bloempottengang

Bloemstraat

Bakkers gang

Blokjesmakersgang

Boekdrukkersgang

Boendertjesgang

Boerengang

Boerengang, Boezemgang

Bokkengang

Bonnettengang

Bontekalfsvelsgang

Bontekalfsvelsgang, Oude-Bontekalfsgang

Bontekoegang

Bontekoegang, Bontekoesgang

Bontekoesgang

Bontekoesgang, Karnemelksgang, Karnemelkgang

Bontwerkersgang

Bontwerkersgang, Kaarsengang

Boommakersgang

Boomakersgang, Boommakersgang

Boompjesgang

Boompjesgang, Sterrengang, Sterretjesgang

Bossengang

Boter en kaasgang

Boter en Kaas gang, Kaas en Broodgang, Boter-en-Kaasgang, Boter en kaasgang

Botertonsgang

Botertonsgang, Korte Botertonsgang

Bouwmansgang

Brandersgang

Brandewyns steeg

Brandewijnsgang, Brandgangsteeg

Brandgang

Brandgang, Rottengang

Bredero’sgang

Brillengang

Brillengang

Brillengang

Brownisten gang

Brownisten gang, Bruinistengang, Engelsche-Kerkgang

Bruinvischgang

Buizengang

Buizengang, Lepelsgang

Bullegang

Bullegang, Duimstokkengang, Prutgang

Burgergang

Burgergang, Kaaskoopersgang, Prinsengang, Puntengang

Coffer de Moors Gang

Koffer-de-Moorsgang, Coffer de Moors Gang

Danswijkersgang

Reuswijkergang, Danswijkersgang, Danswijkergang

Disselgang (eerste)

Disselgang (tweede)

Dolphijnengang

Dolfijnengang, Dolphijnsgang, Vergulde-Dolphijnsgang, Dolphijnegang, Dolphijnengang

Dolphijngang

Dolphijngang, Dollewijn- of Dolphijnengang, Dolphijnengang

Donkere gang

Donkeregang, Doodkistenmakersgang, Donkere gang

Donkeregang

Donkeregang

Drie Aschtonnengang

Drie Aschtonnengang, Drie-Aschtonnengang

Drie engelengang

Drie engelengang, Drie-Engelengang, Engelschegang

Drie hoedjesgang

Drie-Kastorengang, Hoedengang, Driehoedjesgang, Drie hoedjesgang, Drie-Hoedjesgang

Drie Koningengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie-Korenschovengang, Drie korenschoven of fortuinengang

Drie Leligang

Drie Leligang, Drie-Leliëngang, 3 Leliegang, Drie Leliegang, Drieleliengang, Stroogang

Drie rijstbossengang

Drie rijstbossengang, 3e Rijstbossengang, Drie Rijst Bossengang, Drie-Rijsbossengang, Drierijst Bossengang

Drie Roemersgang

Drie-Roemersgang, Drie Roemersgang, 3 Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie Roemersgang, Drieroemersgang, Drie-Roemersgang, Drieroemersgang, Drieroemersgang

Drie spaarpottengang

Drie-Akersgang

Drie-Kaa(r)sjesgang

Drie-Kaa(r)sjesgang, Kraaiengang

Drie-Klokkengang

Drie-Leliëngang

Drie-Leliëngang, Timmermansgang

Drie-Morianengang

Drie-Morianengang, Zeemansgang

Drie-Ringengang

Driekaartengang

Drie-Kazengang, Driekaarzengang, Driekaartengang, Drie-Huizengang, Drie-Kaarsengang

Druivengang

Druivengang, Duivengang

Dubbelde-Worstgang

Dubbele gang

Dubbelde gang, Dubbeldegang, Dubbele gang

Dubbele Sterrengang

Verbrandegang, Dubbele Sterrengang, Dubbeldegang, Dubbelde-Sterrengang

Dubbele zoutzaksteeg

Dubbelde-Zoutzaksgang

Duifjesgang

Duifjesgang

Duivengang

Eendrachtsgang

Eenhoornsgang

Eenuursgang

Eerste Boomdwarsstraat

1e Boomdw.str. Koornziftersgang, 1e Boomdw.str. Koornzittersgang

Elandsgang

Balansengang, Elandsgang, Elandgang, Elandgang, Elandgang

Engel-Gabriëlsgang

Gabriëlsgang, Engel-Gabriëlsgang

Engelengang

Engelengang

Engelengang, Engelschegang, Koperslagersgang

Engelschepoortsteeg

Engelsche Gang

Erasmusgang

Evangelisch Luthers Diaconiehofje

Kamersgang, Kramersgang

Fikkengang

Fikkengang, Pietersgang

Flipjesgang

Foelieslagersgang

Fokkengang

Fonteinengang

Nieuwe-Fortuinengang, Fonteinengang

Fontijnengang

Fonteinengang, Fontijnengang

Fortengang

Fortuinengang

Sterrengang, Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Drie-Korenschovengang, Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang, Pronkgang

Frederiksgang

Frederiksgang, Hammengang

Friesche-Boerengang

Friezengang (Oude)

Friezengang (Oude), Oude-Vriezengang

Gabrielsgang

Gabrielsgang, Engel Gabrielsgang, Engel-Gabriëlsgang

gang (Heilige Weg)

Naamlooze Gang, gang (Heilige Weg)

Gapersgang

Geduld-en-Hoopsgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang, Scheepjesgang

Geelvinck dwarssteeg

Pottenbakkersgang

Gierstbalengang

Gerstebalengang, Gierstebalengang, Gierstbalengang

Gijzelaarsgang

Gildekolfsgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang, Stuiversgang, Stuivergang

Glazenmakersgang

Friesche-Boerengang, Glazenmakersgang

Goudenpoortsgang

Goudevoetsgang

Goudenvoetsgang, Goudevoetsgang

Goudsbloemgang

Goudsbloemgang, Goudsbloemsgang

Goudslagersgang

Graaf van Emdergang

Graaf van Emdergang, Graaf van Emdensgang

Graatboogsgang

Graatboogsgang, Graadboogsgang

Groene-Liestegang

Groene-Liestegang, Violettengang

Groenegang

Groenengang, Groenegang

Groenegang

Groenengang

Groenengang, Groenegang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Schoutengang

Gruttersgang

Gruttersgang, Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Metselaarsgang, Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Grutters Gang, Gruttersgang

Haarlemmer Houttuinen

Haarlemmer Houttuinen Disselgang, Haarlemmerhouttuinen Disselgang

Hagedoornsgang

Hakenmakersgang

Hakenmakersgang, Schippersgang

Halvemaansgang

Hammegang

Hammengang, Hammegang

Hanemattengang

Hardebollengang

Hardebollengang, Twee-Hardebollengang

Haringgang

Haringgang, Mastenmakersgang

Harmen Kostersgang

Hartjesgang

Hartjesgang, Hartogsgang

Hartshoorngang

Harthoornsgang, Harsthoorngang, Hartshoorngang, Harshoorngang, Harsthoorngang

Haverkampgang

Haverkampsgang, Haverkampgang

Haverzaksgang

Hektorsgang

Helmengang

Hoedengang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Broekmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Suikerbakkersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Reizendemansgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Vredegang, Zandgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Sieuwertsgang

Hoedenmakershofje

Hoedenmakersgang

Hoefijzergang

Hoefijzersgang

Oude Hoefijzergang, Oudehoefijzergang, Hoefijzersgang, Oude-Hoefijzersgang

Hoeksteenengang

Hoendersnijdersgang

Hoendersijndersgang, Hoendersnijdersgang

Hof van Outhuysen

Oudhuizersgang

Hofje Venetiae

Toegang tot het hofje van Venetie

Hondengang

Hondjesgang

Hoogeboomsgang

Hoogkamersgang

Hooghamersgang, Hoogkammersgang, Hoogkamersgang

Hoopsgang

Hoopsgang, Schoenmakersgang

Houtekamsgang

Houtenhamgang, Houtenkamgang, Houtenkamsgang, Houtekamsgang, Zwanengang, Houten Kamgang

Houtkoopersgang

Houtkoopersgang, Suikerbakkersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang, Zaagmolensgang

Huidenkoopersgang

Isaaksgang

Isaaksgang, Izaaksgang

Jan de Vriezengang

Jan Krimpengang

Jan Krimpengang, Krimpengang, Zuidergang

Jeremiaasgang

Jeremiaasgang, Jerimiaasgang, Jeremia'sgang

Jeremisegang

Jeroenengang

St. Jeroenengang, Jeroenengang, Sint-Jeroenengang

Johannesgang

Jonasgang

Jonica’sgang

Joormansgang

Juweelengang

Kaarsenmakersgang

Ossengang, Kaarsenmakersgang

Kaarsenmakersgang

Kaartengang

Kaaskoopersgang

Kaaskoopersgang, Kaarsenkoopersgang

Kaatsballengang

Kaatsbalgang, Kaatsbalgang, Kaatsballengang

Kalfsvellengang

Kalfsvellengang, Kalfsvelsgang

Kalkmetersgang

Kalkoenengang

Kalvergang

Kalvergang

Kameelengang

Kameelengang, Trompettersgang

Kanjersgang

Kanjersgang, Wijdegang

Kardoeskokersgang

Kuipersgang, Kardoeskoopersgang, Kardoeskokersgang, Kardoeskopersgang, Kardoezengang

Kastenmakersgang

Katersgang

Katrijnengang

Kathrijnengang, Katrijnengang

Kattengang

Kennisgang

Kersmisgang, Kermisgang, Nieuwegang, Kennisgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkkroonengang

Kerregang

Keeregang, Verregang, Kerregang

Ketelgang

Ketelverhuurdersgang

Ketellappersgang, Ketelverhuurdersgang

Kettinggang

Keulengang

Kikkersgang

Kippengang

Kippengang

Kippengang

Bijbelsgang, Kippengang

Kistenmakersgang

Kistenmakersgang

Klaverbladgang

Klaverbladgang, Klaverbladsgang

Klaverbladsgang

Klaverbladsgang, Steenkoopersgang, Klaverbladgang

Klavergang

Klavergang, Scheepjesgang

Klokkegang

Klapmutsgang, Klapmutsengang, Klokkengang, Klokkegang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Kloppergang

Kloppergang, Klokjesgang, Klopjesgang

Knollengang

Knoopmakersgang

Knoopmakersgang

Koehoudersgang

Koekenbakkersgang

Koekenbakkersgang, Koekebakkergang, Koekebakkersgang

Kogelsgang

Kolengang

Koolengang, Kolengang

Kombuizengang

Buizenmakersgang, Kombuizengang

Komediegang

Konijnenbergsgang

Konijnenbeergang, Konijnenbergsgang, Konijnbergergang, Konijnbergergang, Konijnenbergergang

Konijnenholsgang

Koning-Davidsgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Williamsgang

Koningsgang

Koningsgang, Slagersgang

Koninsgang

Koningsgang, Koninsgang

Koolengang

Koopmansgang

Koorndragersgang

Koorndragersgang, Korendragersgang, Korvenmakersgang

Koorndragersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang, Strijkijzersgang

Koppengang

Korendragersgang

Korenmetersgang

Korenziftersgang

Koornziftersgang, Koornziftersgang, Korenziftersgang, Koornziftersgang

Korte Leidsedwarsstraat

Korte Leiddwstraat gang

Kraaiengang

Kramersgang

Wijnbergsgang of -hofje, Kramersgang

Kramersgang

Blaauwe Kramersgang, Blauwe Kramergang, Blauwe Kramersgang, Blauwe-Kramersgang, Kramersgang

Kramersgang

Kramersgang, Vrouwenkoppengang

Krentengang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang, Melkmeisjesgang

Kronengang

Kronengang, Wagenmakersgang

Kronengang

Kruiersgang

Kruiersgang, Utrechtschegang

Kruiwagensgang

Kruiwagensgang, Kruiwagengang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Schrijversgang, Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Pijpenbrandersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Slagersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipers gang, Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Kuijpers Gang

Lage gang

Lage gang, Lagegang

Lagegang

Lakmoesgang

Lakmoesgang, Verfmolensgang

Land-v.-Beloftengang

Lange-Aardegang

Leeuwengang

Leidekkersgang

Leliëngang

Leliëngang

Lepelaarsgang

Liefdegang

Liefdegang

Lieve-Hollandersgang

Ligtemansgang

Lindeboomsgang

Lindenboomsgang, Lindeboomsgang

Lindeboomsgang

Lindenboomengang

Lindeboomengang, Lindenboomengang, Lindenbomengang

Loodgietersgang

Looiersgang

Looiersgang, Pijpenbrandersgang, Zeemlederengang

Lubbertjesgang

Lubbertjesgang, Lobbetjesgang, Lubbertjes gang, Lubbetjesgang

Mandemakersgang

Mandemakersgang, Mandenmakersgang

Mandenmakersgang

Mandenmakersgang, Mandemakersgang

Manengang

Manke-Naatjessteeg

Manke-Aarsjesgang

Manskoppengang

Markiezengang

Marie-Kieregang, Markiezengang, Narokkiersgang

Mastengang

Matrozengang

Mattengang

Medemblikkersgang

Medenblikkergang, Medemblikkersgang

Meerboersgang

Meerboersgang, Nieuwe-Boersgang, Pekelharingsgang, Pekelharinggang

Meerminnengang

Melkboersteeg

Melkboerengang, Boerengang

Melkgang

Melkmeisjesgang

Koetjesgang, Melkmeisjesgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjessteeg

Pijpenmarkt Melkmeisjesgang

Messenmakersgang

Messenmakersgang, Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang, Metzelaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metzelaarsgang, Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang, Metzelaarsgang

Middelhoff

Middelhofsgang

Minderbroederskloostersgang

Moddermansgang

Moffengang

Mollengang

Gemeene-Molengang, Mollengang

Mollengang

Moordenaarsgang

Moordenaarsgang, Vliegendegang

Morellenboomengang

Morianengang

Mostardpothofje

Mosterdpotsgang

Naaldenmakers gang

Naaldenmakersgang

Nabij-Buitengang

Nachtegaalsgang

Nachtslotgang

Nachtslotsgang, Nachtslotgang

Nauwegang

Naauwe gang, Naauwegang, Nauwegang, Nouwengang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe Beursgang, Nieuwe-Beursgang

Nieuwe gang

Nieuwegang, Nieuwe gang

Nieuwe gang

Nieuwengang, Nieuwengang, Nieuwegang, Nieuwe gang

Nieuwe gebouwsgang

Nieuwe Hoefijzergang

Nieuwe Hoefijzergang, Nieuwe-Hoefijzersgang

Nieuwe Wijnbergsgang

Nieuwe-Biksteengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwegang

Nieuwegang

Slagersgang, Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang, N. gang

Nieuwegang

Nieuwegang, Salomo'sgang

Nieuwegang (eerste)

Nieuwegang (tweede)

Nieuwegruttersgang

Nieuwegruttersgang, Gruttersgang, Nieuwe-Gruttersgang, Nieuwe Gruttersgang

Nieuwehuizengang

Nieuwehuizengang, Bezemmakersgang, Nieuwe-Huizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwehuizengang, Nieuwenhuizengang, Nieuwe-Huizengang, Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuw-Huizengang, Nieuwen huizengang, Nieuwe-Huizengang, Nieuwenhuizengang, Nieuwe-Korendragersgang/Nieuw-Huizengang

Noordschegang

Notenboomsgang

Olyslagers gang

Olieslagersgang, Olyslagers gang, Doove Albertsgang, Doove Albrechtsgang, Doove-Albertsgang, Dovre Albertsgang

Onbedachte gang

Onbedachte gang, Onbedachtegang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekendegang, Onbekende gang

Onbekendegang

Onvolmaakte Scheepjesgang

Onweersgang

Oude Slijpersgang

Oude Sleepersgang, Oude-Sleepersgang/Oude-Slijpersgang, Oude Slijpersgang

Oude Vriezengang

Oude-Vriezengang, Oude Vrieschegang, Oude Vriesche gang, Oude Vrieschegang, Oude Vriezengang

Oude-Noldersgang

Arnoldsgang, Aarnoudsgang, Oude-Noldersgang

Overdekte Timmermansgang

Overdekte Timmermansgang, Timmermansgang

Overhaalsgang

Paardenstraat

Paardenstraatgang

Palmgang

Parsengang/Parsersgang

Bittersgang, Parsengang/Parsersgang, Parsersgang

Passersgang

Passersgang

Graadboogsgang, Kompassengang, Passersgang

Passersgang

Passiegang

Passiesgang, Passiegang

Paulusgang

Pauwengang

Pauwinnengang

Pekelharinggang

Pekelharinggang

Pelikanengang

Metselaarsgang, Pelikanengang

Pennengang

Penschrijversgang

Penschrijversgang, Schrijfpennengang

Penseelengang

Penseelengang/Penseelmakersgang, Penseelengang, Penseelmakersgang

Philipsgang

Pieter-Sjoerdsgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Stroogang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Smidsgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Kalkoensgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Naaldenmakersgang, Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Drie Vlaboomengang, Drie Vlasboomengang, Pijpenbrandersgang, Vlasbloemsgang

Pijpengang

Pinto'sgang

Pinto'sgang, Puntersgang

Ploegersgang

Ploegersgang, Hoegersgang

Pompenmakersgang

Poolschegang

Poortjesgangetje

Poppengang

Pordersgang

Posthoorngang

Potjesgang

Potjesgang, Pijpenbrandersgang

Pottenbakkersgang

Splintermakersgang, Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Potterbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Pottenbakkergang

Prinsengang

Prinsengang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang, Prinsenhofsgang (bij Rozengracht), Prinsenhofsgang/Prinsenpoort

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang, Prinsenhofgang

Prinsenliefhebbersgang

Wieldraaiersgang, Prinsenliefhebbersgang, Prins Liefhebbergang, Prins Liefhebbersgang, Prinsliefhebbersgang, Tuinliefhebbersgang

Psalmboekgang

Psalmboeksgang, Salmboersgang, Psalmboekgang

Ramengang

Rammenassengang

Rammenassegang, Rammenessengang, Rammenassengang, Ramenassengang

Rapengang

Rapengang, Rapegang, Papengang

Ratelwachtsgang

Ravengang

Regenboogsgang

Roggebroodsgang, Regenboogsgang, Regenbooggang

Regenboogsgang

Reigersgang

Reigersgang, Reuzengang

Reigersgang

Reixerspoort

Keizersgang

Reutergang

Rentengang, Reutergang, Ruitergang

Ridderspoort

Ridderspoortsgang, Poolsche-Jonkersgang

Rietveldsgang

Rijke Weversgang

Rijkeweversgang, Rijke Weversgang

Roodegang

Roodehaansgang

Roodehanengang

Roodehanengang, Roohanengang

Roohanengang

Roohanengang, Roo Harte Gang, Roohartengang

Rookersgang

Rookersgang, Suikerbakkersgang

Rookoes gang

Roodekoegang, Roodegang, Rookoes gang, Roodekoesgang, Roodekoegang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang, Leeuwengang, Roode Leeuwengang

Rooleeuwengang

Roomolengang

Roosjesgang

Roosjesgang, Wieldraaiersgang

Roosscharengang

Roodgarengang, Roosscharengang, Roodgarengang, Rooscharengang

Roozeboomsgang

Rozenboomgang, Rozenboomsgang, Roozeboomsgang

Rotgansgang

Rottengang

Rotterdamschegang

Rozemarijngang

Rozemarijngang, Rozenmarijngang

Rozengang

Rozengang

Rozengang, Rozijnengang, Witterozengang

Rozengang

Rozengang, Roozengang

Rozennobelsgang

Rozennobelsgang, Rozennobelgang

Ruitergang

Ruitersgang

Ruitersgang

Sajetgang

Paardengang, Sajetgang

Sakkelijnengang

Sakkelijnengang, Zakkelijnengang

Schaapherderssteeg

Schaapherdersgang

Schapengang

Schavengang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang, Scharenmakersgang

Schavenmakersgang

Scheepjesgang

Scheepjesgang, Jordanengang

Scheepjesgang

Smalle Schippersgang, Scheepjesgang, Smalschippersgang

Scheepjesgang

Scheepsgang, Scheepjesgang

Scheevegang

Scheevegang, Schuinegang

Schelvischgang

Schelvischgang

Schelvisgang

Schelvisgang, Schelvischgang

Schildersgang

Schildersgang

Schildersgang, Schildwapengang, schildwapensgang

Schildersgang

Schimmelgang

Schimmelgang, Schimmengang, Schommelgang

Schoenmakersgang

Schavenmakersgang, Schavemakersgang, Schavenmakergang, Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoentjesgang

Schollenvangersgang

Schollevangersgang

Ganzenvangersgang, Schollevangersgang, Schollenvangersgang

Schoolmeestersgang

Schoorsteenvegersgang

Schuijermakersgang

Schuiermakersgang, Schuijermakersgang

Schuitenvoerders Steeg

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdergang, Schuitenmakersgang, Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenboomsgang, Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitjesgang

Schulpgang

Schulpgang, Smeltersgang

Schuttingpad

Lange Schuttinggang

Siepersche gang

Lange-Sieuwertsgang, Siepersche gang, Sieperschegang, Siepersegang

Sint Jacobsgang

St Jacobsgang, St. Jacobsgang, Sint-Jacobsgang, Sint Jacobsgang

Sint Katrynen Kloostersgang

Sint-Pietersgang

Sint-Pietersgang

Sint-Pietersgang, Platvoetgang

Slagersgang

Slagersgang, Dubbeldegang

Slagersgang

Slagersgang

Steenmansgang, Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang, Slagtersgang, Slagtersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slachtersgang, Slagtersgang, Slagersgang

Slagtersgang

Maaiersgang, Slagtersgang, Slagersgang

Sleepersgang

Lijstenmakersgang, Sleepersgang, Schavenmakersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Smallegang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slepersgang, Slepersgang (bij Willemsstraat), Sleepersgang, Slagersgang

Slot-Sparenburgsgang

Sloterdijksgang

Sluitgang

Smeltersgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang, Amsterdamschegang

Smidsgang

Smidsgang, Smedegang

Smidsgang

Smidsgang, Vijf-Gerstebroodengang

Smidsgang

Bataviersgang, Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Snijdersgang

Spaarpotsgang

Spanjaardsgang

Speelmansgang

Spekslagersgang

Spekslagersgang, Texelschegang

Spekslagersgang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang, Speldemakersgang, Stratengang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang, Speldemakersgang

Speldenmakersgang

Fernambukergang, Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang (tweede)

Spijkergang

Spijkergang, Spijkermakersgang, Spijkergang/Spijkermakersgang/Spijkermandssteegje

Spijkersgang

Spijkersgang, Spijkergang

Sprokkelbeurs steegje

Bakkersgang, Sprokkelbeursgang

St. Jorisgang

St Jorisgang, St. Jacobsgang, Janusgang, St. Jorisgang, Jonasgang, Sint-Jorisgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang, Leertouwersgang, Zeemtouwersgang, Steenhouwergang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang, Wafelbakkersgang

Steenmansgang

Steenmansgang, Steenen-Roelofsgang

Steenwerfsgang

Sterrengang

Sterrengang

Sterregang, Sterrengang

Sterrengang

Sterrengang

Stijfselgang

Stille Willemsgang

Stille Willemsgang, Willemsgang, Stille-Willemsgang

Stoelenmakersgang

Stoovegang

Stoovegang, Blauwe-Bijlsgang

Stoppersgang

Stovengang

Stroobosgang

Stroobossengang

Stroobossegang, Stroobossegang, Stroobossengang, Stroobosgang, Stroobossegang

Strubengang (Van)

Stuurmansgang

Stuurmanshofje

Stijfselgang

Suikerbakkersgang

Suijckerbackers gang, Suikerbakkersgang, Suikerb.gang, Suikerbakkersgang (bij Lindengracht)

Suikerbakkersgang

Timmermansgang, Suikerbakkersgang (bij Lindenstraat), Suijckerbackers gang, Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang, Wijdegang

Suikerhuizengang

Tieregang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang, Wijdegang

Timmermansgang

Timmermansgang

Toegang tot het Hof van Parijs

Tollengang

Tollengang, Sterrengang, Tollegang

Treurgang

Triffeltjesgang

Truffeltjesgang, Triffeltjesgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Trompettersgang, Trompettergang

Truffelgang

Truffelsgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Twaalfuurgang

Twaalfurengang, Twaalfuursgang, Twaalfuurgang

Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang, Tweede Broedersgang, Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Tweegebroedersgang, Twee Gebroedersgang, Tweegebroedersgang, Tweegebroedersgang, Tweegebrs gang, Twee-Gebroedersgang

Uilenbakkersgang

Uilengang, Uilenbakkersgang

Uilengang

Ulke Zonnegang

Ulke Zonnengang, Ulke Zonnegang, Ulke Zonnengang, Ulke Zonnengang, Ulkezonnegang, Ulkezonnengang

Vaderlandschegang

Vaderlandschegang, Vaderlandsche Gang

Valwatergang

Watervalsgang, Volwatersgang, Valwatergang

Van Beekshofje

Schuiermakersgang

Varkensgang

Varkensgang

Varkensgang, Varkens gang

Verbrande gang

Verbrandegang, Verbrande gang, Simonsgang, Dubbeldegang, Kruisgang

Verbrande gang

Verbrandengang, Verbrandengang, Verbrandengang, Verbrande gang

Vergulde-Bijbelsgang

Verguldersgang

Verwersgang

Werversgang, Verwersgang, Verversgang

Verwersgang

Salomo's-Gerichtsgang, Verwersgang

Veterkloppersgang

Vetermakersgang

Vetermakersgang, Victorsgang

Vierhuizengang

Vinkengang

Vinkensteeg

Kerkgang

Violettengang

Vischbeenengang

Loodgietersgang, Vischbeenengang

Vischgang

Visschersgang

Vlasboomengang

Vlasbloemsgang, Vlasboomsgang, Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Korendragersgang, Vlasboomsgang

Vleesgang

Vleesgang, Vleeschgang

Vliegengang

Vlielandergang

Vlierlindengang, Vlielandergang, Vlielandsche-Leeuwengang, Vlierlindegang

Vlotschuitvoerdersgang

Vlolschuitenvoerdersgang, Vlotschuitervoerdersgang, Vlotschuitvoerdersgang, Vlotschuitenvoerdersgang, Hotschuitenvoerdersgang

Vogelstruisgang

Vogelhuisgang, Vogelstruisgang, Vogelstraatgang

Vossengang

Vossenhofje

Vossengang of -hofje

Vredegang

Spekslagersgang, Vredegang, Vrede Gang

Vrouwengang

Wagenmakersgang

Wagenmakersgang, Draaiersgang

Walengang

Walengang

Wassende Maanshofje

Wassende-Maansgang

Watergangseweg

Watergangscheweg, Watergangseweg

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Webersgang

Beversgang, Webersgang

Wereldsgang

Wereldgang, Wereldsgang

Wereldsgang

Weversgang

Weversgang, Poppenmakersgang, Pijpenmakersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiergang, Wieldraaijersgang, Wieldraaiersgang

Wieldraaijersgang

Wielendraaiersgang, Nieuwegang, Wieldraaijersgang

Wieldraaijersgang

Wieringergang

Wiersgang

Wijde gang

Wijde gang, Wijdegang

Wijde gang

Wijde gang, Wijdegang

Wijde gang

Wijdegang, Wijde gang, Nieuwe gang, Nieuwegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdetorensgang

Wijnbergergang

Wijngaardsgang

Wijnkorfsgang

Wijntjesgang

Heintjesgang, Weintjesgang, Wijntjesgang

Wildemansgang

Willem bakkersgang

Willem-Bakkersgang, Willem bakkersgang

Willenbrordsgang

Windgang

Windhondsgang

Donkeregang, Windhondsgang

Windhuisgang

Winkelhakengang

Winkelhaaksgang/Winkelhagengang, Winkelhakengang

Witte kruisgang

Wittekruisgang, Witte kruisgang, Wittekuurgang

Witte Leeuwengang

Witte Leeuwengang, Witteleeuwengang/Witteleliëngang

Witte Leliegang

Witte rozengang

Witterozengang, Witte rozengang

Witte rozengang

Drie-Rozengang, Witte rozengang, Witterozengang

Witte Vrouwengang

Wittebellengang

Belgang, Bellengang, Wittenbellengang, Wittebellengang

Witteboonengang

Witteboonengang, Witteboomsgang

Wittebroodsgang

Wittekoetsgang

Wittekoesgang/Wittekoetsgang, Wittevoetsgang, Wittekoetsgang

Wittelammerengang

Lammertjesgang, Wittelammerengang, Lammertjesgang

Witteleliëngang

Wittepaardsgang

Wittevoetsgang

Wortelboerengang

Zaagselgang

Zaagselgang, Hoefijzersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang, Pordersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmvangersgang

Zandmansgang

Zandmansgang, Zandmanssteeg of -gang

Zaturdagschegang

Zaturdagschegang, Zaterdagschegang, Zaturdagsche gang

Zeeftenmakersgang

Zeemansgang

Zeemledergang

Zegersgang

Zaagersgang, Zegersgang, Zagersgang, Zeegersgang, Zwagersgang, Wittezaaggang, Zaagersgang

Zeven haken en oogengang

Zeven haken en oogengang, Zes-Haken-en-Oogengang/Zeven-Haken-en-Oogengang, Zeven-Haken-en-Oogengang, Zes-Haken-en-Oogengang

Zevenhuizengang

Zevenhuizergang, Zevenhuizengang

Zevenkattengang

Zeven Kattengang, Zevenkattengang

Zevenkattengang

Zevennaaldengang

Naaldenmakersgang, Zevennaaldengang, Zevenaaldegang, Zevennaaldegang

Ziekentroostersgang

Ziekentroostergang, Ziekentroostersgang

Ziekentroostersgang

Zieseniskade

Gangpand, Gangpad

Zijdewormengang

Zijdewormengang, Zijdenwormengang, Zijdewormsgang

Zilversmidsgang

Zilversmidsgang, Zilversmitsgang

Zilversmidsgang

Zouterijgang

Zwaardragershofje

Zwaardvegershofjesgang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwarte arendsgang

Zwarte arendsgang, Zwart Arendsgang, Zwarte-Arendsgang, Zwart Arendsgang

Zwarte ravengang

Zwarte ravengang, Vliegende-Arendsgang, Zwarte-Ravengang

Zwarte-Paardengang

Zwartesleutelgang

Zwarte-Sleutelgang, Zwartesleutelgang, Zwarte Sleutelsgang, Zwartesleutelsgang, Sleutelgang

Zwavelstokkengang

Zwavelstokkengang

Zwavelstokkengang, Zwafelstokken gang, Zwavel Stokkengang, Zwavenstokkengang

[Posthoorngang]