Platvoetgang

Aalsmeerdergang

Aansprekersgang

Aardbeziëngang

Aardbeziëngang, Zeldenrustgang

Abrahams-Offerandesgang

Achtkantenstovengang

Achtkante-Stovengang, Achtkantenstovengang

Adam en Eva'sgang

Admiraliteitsgang

Alkmaardergang

Almaardergang, Alkmaardergang

Amsterdamsche hofje

Amsterdamschegang

Ankermansgang

Dankelmansgang, Ankermansgang

Annaatjesgang

Apothekersgang

Apothekersgang, Blauwegang

Appelenkruiers- of Appelenmetersgang

Appelmetersgang

Appelmeetersgang, Appelmetersgang

Appeltonsgang

Arend Jacobszoonssteeg

Appelboomsgang

Arendsgang

Arendsgang, Vliegende-Arendsgang

Arke Noachsgang

Arke Noachgang, Arke-Noachsgang, Arke Noachsgang

Arke-Noachsgang

Aschtonnengang

Baafjesgang

Bakkersgang

Lange-Aachtengang, Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang, Mooimeisjesgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Geelgietersgang, Kramersgang, Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Ballenmakersgang

Ballenmakersgang, Bollengang

Bastaardgang

Bastaardgang, Parsersgang

Beddenmakersgang

Beerengang

Boerengang, Beerengang, Berengang

Beezemschutsgang

Beezemschutsgang, Bussenschutsgang en -hof

Begijnengang

Benijdersgang

Benijdersgang, Besnijdersgang

Berengang

Berengang, Biesengang, Biezengang, Beerengang

Berkenboomengang

Bethlehemsgang

Bethlehemsgang, Betlehemsgang, Bettlehems gang

Beugeltasgang

Beugeltasgang, Sachlsgang

Bezemmakersgang

Bierdragersgang

Bierdragersgang

Biersleepersgang

Bijbelshofje

Bijbelsgang

Biksteengang

Binnen Brouwersstraat

Binnen Brouwerstraat gang

Blaauwe Armgang

Blauwe-Armsgang, Blaauwarmsgang, Blaauwe Armgang, Blauwe Armgang

Blaauwe Hanengang

Blauwe-Hanengang, Blauwhanengang, Blaauwe Hanengang

Blaauwhoofdengang

Blauwhoofdengang, Blaauwhoofdengang, Blaauwhoofdgang

Blauwe Bijltjesgang

Blaauwbijltjesgang, Blauwbijltjesgang, Blauwebijltjesgang, Blaawe bijltjesgang, Blauwe Bijltjesgang

Blauwe gang

Blaauwe gang, Blauwe gang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Huizengang

Blauwe-Loods

Nooitgedachtegang

Blauwkuipersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Bleekersgang, Brillengang

Bleekersgang

Blekersgang, Bleekersgang

Blekersgang

Bleekersgang, Blekersgang

Bloempottengang

Bloemstraat

Bakkers gang

Blokjesmakersgang

Boekdrukkersgang

Boendertjesgang

Boerengang

Boerengang, Boezemgang

Bokkengang

Bonnettengang

Bontekalfsvelsgang

Bontekalfsvelsgang, Oude-Bontekalfsgang

Bontekoegang

Bontekoesgang, Bontekoegang

Bontekoesgang

Karnemelkgang, Bontekoesgang, Karnemelksgang

Bontwerkersgang

Bontwerkersgang, Kaarsengang

Boommakersgang

Boommakersgang, Boomakersgang

Boompjesgang

Sterrengang, Sterretjesgang, Boompjesgang

Bossengang

Boter en kaasgang

Boter en kaasgang, Kaas en Broodgang, Boter-en-Kaasgang, Boter en Kaas gang

Botertonsgang

Botertonsgang, Korte Botertonsgang

Bouwmansgang

Brandersgang

Brandewyns steeg

Brandgangsteeg, Brandewijnsgang

Brandgang

Brandgang, Rottengang

Bredero’sgang

Brillengang

Brillengang

Brillengang

Brownisten gang

Brownisten gang, Bruinistengang, Engelsche-Kerkgang

Bruinvischgang

Buizengang

Buizengang, Lepelsgang

Bullegang

Bullegang, Duimstokkengang, Prutgang

Burgergang

Burgergang, Kaaskoopersgang, Prinsengang, Puntengang

Coffer de Moors Gang

Koffer-de-Moorsgang, Coffer de Moors Gang

Danswijkersgang

Reuswijkergang, Danswijkersgang, Danswijkergang

Disselgang (eerste)

Disselgang (tweede)

Dolphijnengang

Vergulde-Dolphijnsgang, Dolphijnegang, Dolfijnengang, Dolphijnengang, Dolphijnsgang

Dolphijngang

Dolphijngang, Dollewijn- of Dolphijnengang, Dolphijnengang

Donkere gang

Donkeregang, Doodkistenmakersgang, Donkere gang

Donkeregang

Donkeregang

Drie Aschtonnengang

Drie Aschtonnengang, Drie-Aschtonnengang

Drie engelengang

Drie-Engelengang, Engelschegang, Drie engelengang

Drie hoedjesgang

Drie hoedjesgang, Drie-Hoedjesgang, Drie-Kastorengang, Hoedengang, Driehoedjesgang

Drie Koningengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie korenschoven of fortuinengang, Drie-Korenschovengang

Drie Leligang

3 Leliegang, Drie Leliegang, Drieleliengang, Stroogang, Drie Leligang, Drie-Leliëngang

Drie rijstbossengang

Drie Rijst Bossengang, Drie-Rijsbossengang, Drierijst Bossengang, Drie rijstbossengang, 3e Rijstbossengang

Drie Roemersgang

Drie Roemersgang, 3 Roemersgang, Drie-Roemersgang

Drie Roemersgang

Drieroemersgang, Drieroemersgang, Drie Roemersgang, Drieroemersgang, Drie-Roemersgang

Drie spaarpottengang

Drie-Akersgang

Drie-Kaa(r)sjesgang

Drie-Kaa(r)sjesgang, Kraaiengang

Drie-Klokkengang

Drie-Leliëngang

Drie-Leliëngang, Timmermansgang

Drie-Morianengang

Drie-Morianengang, Zeemansgang

Drie-Ringengang

Driekaartengang

Driekaarzengang, Drie-Huizengang, Drie-Kaarsengang, Drie-Kazengang, Driekaartengang

Druivengang

Duivengang, Druivengang

Dubbelde-Worstgang

Dubbele gang

Dubbeldegang, Dubbele gang, Dubbelde gang

Dubbele Sterrengang

Dubbeldegang, Dubbelde-Sterrengang, Dubbele Sterrengang, Verbrandegang

Dubbele zoutzaksteeg

Dubbelde-Zoutzaksgang

Duifjesgang

Duifjesgang

Duivengang

Eendrachtsgang

Eenhoornsgang

Eenuursgang

Eerste Boomdwarsstraat

1e Boomdw.str. Koornziftersgang, 1e Boomdw.str. Koornzittersgang

Elandsgang

Elandgang, Elandgang, Elandgang, Balansengang, Elandsgang

Engel-Gabriëlsgang

Engel-Gabriëlsgang, Gabriëlsgang

Engelengang

Engelengang

Engelengang, Engelschegang, Koperslagersgang

Engelschepoortsteeg

Engelsche Gang

Erasmusgang

Evangelisch Luthers Diaconiehofje

Kramersgang, Kamersgang

Fikkengang

Pietersgang, Fikkengang

Flipjesgang

Foelieslagersgang

Fokkengang

Fonteinengang

Nieuwe-Fortuinengang, Fonteinengang

Fontijnengang

Fontijnengang, Fonteinengang

Fortengang

Fortuinengang

Sterrengang, Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Drie-Korenschovengang, Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang, Pronkgang

Frederiksgang

Frederiksgang, Hammengang

Friesche-Boerengang

Friezengang (Oude)

Friezengang (Oude), Oude-Vriezengang

Gabrielsgang

Engel Gabrielsgang, Engel-Gabriëlsgang, Gabrielsgang

gang (Heilige Weg)

gang (Heilige Weg), Naamlooze Gang

Gapersgang

Geduld-en-Hoopsgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang, Scheepjesgang

Geelvinck dwarssteeg

Pottenbakkersgang

Gierstbalengang

Gerstebalengang, Gierstebalengang, Gierstbalengang

Gijzelaarsgang

Gildekolfsgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Stuivergang, Glazenmakersgang, Stuiversgang

Glazenmakersgang

Friesche-Boerengang, Glazenmakersgang

Goudenpoortsgang

Goudevoetsgang

Goudenvoetsgang, Goudevoetsgang

Goudsbloemgang

Goudsbloemsgang, Goudsbloemgang

Goudslagersgang

Graaf van Emdergang

Graaf van Emdensgang, Graaf van Emdergang

Graatboogsgang

Graadboogsgang, Graatboogsgang

Groene-Liestegang

Groene-Liestegang, Violettengang

Groenegang

Groenengang, Groenegang

Groenegang

Groenengang

Groenengang, Groenegang

Gruttersgang

Gruttersgang

Schoutengang, Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Metselaarsgang, Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Grutters Gang

Haarlemmer Houttuinen

Haarlemmer Houttuinen Disselgang, Haarlemmerhouttuinen Disselgang

Hagedoornsgang

Hakenmakersgang

Hakenmakersgang, Schippersgang

Halvemaansgang

Hammegang

Hammengang, Hammegang

Hanemattengang

Hardebollengang

Hardebollengang, Twee-Hardebollengang

Haringgang

Haringgang, Mastenmakersgang

Harmen Kostersgang

Hartjesgang

Hartjesgang, Hartogsgang

Hartshoorngang

Harsthoorngang, Harshoorngang, Harsthoorngang, Harthoornsgang, Hartshoorngang

Haverkampgang

Haverkampsgang, Haverkampgang

Haverzaksgang

Hektorsgang

Helmengang

Hoedengang

Hoedenmakersgang

Broekmakersgang, Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Suikerbakkersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Reizendemansgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Vredegang, Zandgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Sieuwertsgang

Hoedenmakershofje

Hoedenmakersgang

Hoefijzergang

Hoefijzersgang

Hoefijzersgang, Oude-Hoefijzersgang, Oude Hoefijzergang, Oudehoefijzergang

Hoeksteenengang

Hoendersnijdersgang

Hoendersijndersgang, Hoendersnijdersgang

Hof van Outhuysen

Oudhuizersgang

Hofje Venetiae

Toegang tot het hofje van Venetie

Hondengang

Hondjesgang

Hoogeboomsgang

Hoogkamersgang

Hoogkamersgang, Hooghamersgang, Hoogkammersgang

Hoopsgang

Schoenmakersgang, Hoopsgang

Houtekamsgang

Houtenkamsgang, Zwanengang, Houten Kamgang, Houtenhamgang, Houtenkamgang, Houtekamsgang

Houtkoopersgang

Houtkoopersgang, Suikerbakkersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang, Zaagmolensgang

Huidenkoopersgang

Isaaksgang

Izaaksgang, Isaaksgang

Jan de Vriezengang

Jan Krimpengang

Jan Krimpengang, Krimpengang, Zuidergang

Jeremiaasgang

Jeremiaasgang, Jerimiaasgang, Jeremia'sgang

Jeremisegang

Jeroenengang

Jeroenengang, Sint-Jeroenengang, St. Jeroenengang

Johannesgang

Jonasgang

Jonica’sgang

Joormansgang

Juweelengang

Kaarsenmakersgang

Kaarsenmakersgang, Ossengang

Kaarsenmakersgang

Kaartengang

Kaaskoopersgang

Kaarsenkoopersgang, Kaaskoopersgang

Kaatsballengang

Kaatsbalgang, Kaatsballengang, Kaatsbalgang

Kalfsvellengang

Kalfsvellengang, Kalfsvelsgang

Kalkmetersgang

Kalkoenengang

Kalvergang

Kalvergang

Kameelengang

Kameelengang, Trompettersgang

Kanjersgang

Kanjersgang, Wijdegang

Kardoeskokersgang

Kardoeskoopersgang, Kardoeskokersgang, Kardoeskopersgang, Kardoezengang, Kuipersgang

Kastenmakersgang

Katersgang

Katrijnengang

Katrijnengang, Kathrijnengang

Kattengang

Kennisgang

Nieuwegang, Kennisgang, Kersmisgang, Kermisgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkkroonengang

Kerregang

Kerregang, Keeregang, Verregang

Ketelgang

Ketelverhuurdersgang

Ketellappersgang, Ketelverhuurdersgang

Kettinggang

Keulengang

Kikkersgang

Kippengang

Kippengang

Kippengang

Bijbelsgang, Kippengang

Kistenmakersgang

Kistenmakersgang

Klaverbladgang

Klaverbladsgang, Klaverbladgang

Klaverbladsgang

Klaverbladgang, Klaverbladsgang, Steenkoopersgang

Klavergang

Klavergang, Scheepjesgang

Klokkegang

Klokkengang, Klokkegang, Klapmutsgang, Klapmutsengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Kloppergang

Kloppergang, Klokjesgang, Klopjesgang

Knollengang

Knoopmakersgang

Knoopmakersgang

Koehoudersgang

Koekenbakkersgang

Koekenbakkersgang, Koekebakkergang, Koekebakkersgang

Kogelsgang

Kolengang

Koolengang, Kolengang

Kombuizengang

Kombuizengang, Buizenmakersgang

Komediegang

Konijnenbergsgang

Konijnenbeergang, Konijnenbergsgang, Konijnbergergang, Konijnbergergang, Konijnenbergergang

Konijnenholsgang

Koning-Davidsgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Williamsgang

Koningsgang

Koningsgang, Slagersgang

Koninsgang

Koningsgang, Koninsgang

Koolengang

Koopmansgang

Koorndragersgang

Korendragersgang, Korvenmakersgang, Koorndragersgang

Koorndragersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Strijkijzersgang, Koperslagersgang

Koppengang

Korendragersgang

Korenmetersgang

Korenziftersgang

Korenziftersgang, Koornziftersgang, Koornziftersgang, Koornziftersgang

Korte Leidsedwarsstraat

Korte Leiddwstraat gang

Kraaiengang

Kramersgang

Kramersgang, Wijnbergsgang of -hofje

Kramersgang

Blauwe-Kramersgang, Kramersgang, Blaauwe Kramersgang, Blauwe Kramergang, Blauwe Kramersgang

Kramersgang

Kramersgang, Vrouwenkoppengang

Krentengang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang, Melkmeisjesgang

Kronengang

Kronengang, Wagenmakersgang

Kronengang

Kruiersgang

Kruiersgang, Utrechtschegang

Kruiwagensgang

Kruiwagensgang, Kruiwagengang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Schrijversgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Pijpenbrandersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Slagersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipers gang, Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Kuijpers Gang

Lage gang

Lage gang, Lagegang

Lagegang

Lakmoesgang

Verfmolensgang, Lakmoesgang

Land-v.-Beloftengang

Lange-Aardegang

Leeuwengang

Leidekkersgang

Leliëngang

Leliëngang

Lepelaarsgang

Liefdegang

Liefdegang

Lieve-Hollandersgang

Ligtemansgang

Lindeboomsgang

Lindenboomsgang, Lindeboomsgang

Lindeboomsgang

Lindenboomengang

Lindenboomengang, Lindenbomengang, Lindeboomengang

Loodgietersgang

Looiersgang

Looiersgang, Pijpenbrandersgang, Zeemlederengang

Lubbertjesgang

Lubbetjesgang, Lubbertjesgang, Lobbetjesgang, Lubbertjes gang

Mandemakersgang

Mandemakersgang, Mandenmakersgang

Mandenmakersgang

Mandenmakersgang, Mandemakersgang

Manengang

Manke-Naatjessteeg

Manke-Aarsjesgang

Manskoppengang

Markiezengang

Marie-Kieregang, Markiezengang, Narokkiersgang

Mastengang

Matrozengang

Mattengang

Medemblikkersgang

Medenblikkergang, Medemblikkersgang

Meerboersgang

Pekelharinggang, Meerboersgang, Nieuwe-Boersgang, Pekelharingsgang

Meerminnengang

Melkboersteeg

Melkboerengang, Boerengang

Melkgang

Melkmeisjesgang

Koetjesgang, Melkmeisjesgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjessteeg

Pijpenmarkt Melkmeisjesgang

Messenmakersgang

Messenmakersgang, Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang, Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang, Metzelaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang, Metzelaarsgang

Middelhoff

Middelhofsgang

Minderbroederskloostersgang

Moddermansgang

Moffengang

Mollengang

Gemeene-Molengang, Mollengang

Mollengang

Moordenaarsgang

Moordenaarsgang, Vliegendegang

Morellenboomengang

Morianengang

Mostardpothofje

Mosterdpotsgang

Naaldenmakers gang

Naaldenmakersgang

Nabij-Buitengang

Nachtegaalsgang

Nachtslotgang

Nachtslotgang, Nachtslotsgang

Nauwegang

Nauwegang, Nouwengang, Naauwe gang, Naauwegang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe Beursgang, Nieuwe-Beursgang

Nieuwe gang

Nieuwegang, Nieuwe gang

Nieuwe gang

Nieuwegang, Nieuwe gang, Nieuwengang, Nieuwengang

Nieuwe gebouwsgang

Nieuwe Hoefijzergang

Nieuwe-Hoefijzersgang, Nieuwe Hoefijzergang

Nieuwe Wijnbergsgang

Nieuwe-Biksteengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang, Slagersgang

Nieuwegang

N. gang, Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang, Salomo'sgang

Nieuwegang (eerste)

Nieuwegang (tweede)

Nieuwegruttersgang

Gruttersgang, Nieuwe-Gruttersgang, Nieuwe Gruttersgang, Nieuwegruttersgang

Nieuwehuizengang

Nieuwehuizengang, Nieuwe-Huizengang, Bezemmakersgang

Nieuwen huizengang

Nieuwehuizengang, Nieuwenhuizengang, Nieuwe-Huizengang, Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwe-Huizengang, Nieuwenhuizengang, Nieuwe-Korendragersgang/Nieuw-Huizengang, Nieuw-Huizengang, Nieuwen huizengang

Noordschegang

Notenboomsgang

Olyslagers gang

Doove Albertsgang, Doove Albrechtsgang, Doove-Albertsgang, Dovre Albertsgang, Olyslagers gang, Olieslagersgang

Onbedachte gang

Onbedachtegang, Onbedachte gang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekendegang, Onbekende gang

Onbekendegang

Onvolmaakte Scheepjesgang

Onweersgang

Oude Slijpersgang

Oude Slijpersgang, Oude Sleepersgang, Oude-Sleepersgang/Oude-Slijpersgang

Oude Vriezengang

Oude Vrieschegang, Oude Vriesche gang, Oude Vrieschegang, Oude-Vriezengang, Oude Vriezengang

Oude-Noldersgang

Arnoldsgang, Aarnoudsgang, Oude-Noldersgang

Overdekte Timmermansgang

Timmermansgang, Overdekte Timmermansgang

Overhaalsgang

Paardenstraat

Paardenstraatgang

Palmgang

Parsengang/Parsersgang

Bittersgang, Parsengang/Parsersgang, Parsersgang

Passersgang

Passersgang

Graadboogsgang, Kompassengang, Passersgang

Passersgang

Passiegang

Passiesgang, Passiegang

Paulusgang

Pauwengang

Pauwinnengang

Pekelharinggang

Pekelharinggang

Pelikanengang

Metselaarsgang, Pelikanengang

Pennengang

Penschrijversgang

Penschrijversgang, Schrijfpennengang

Penseelengang

Penseelengang, Penseelmakersgang, Penseelengang/Penseelmakersgang

Philipsgang

Pieter-Sjoerdsgang

Pijpenbrandersgang

Stroogang, Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Smidsgang

Pijpenbrandersgang

Kalkoensgang, Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Naaldenmakersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Vlasbloemsgang, Drie Vlaboomengang, Drie Vlasboomengang

Pijpengang

Pinto'sgang

Pinto'sgang, Puntersgang

Ploegersgang

Ploegersgang, Hoegersgang

Pompenmakersgang

Poolschegang

Poortjesgangetje

Poppengang

Pordersgang

Posthoorngang

Potjesgang

Potjesgang, Pijpenbrandersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Splintermakersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Potterbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Pottenbakkergang

Prinsengang

Prinsengang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang (bij Rozengracht), Prinsenhofsgang/Prinsenpoort, Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang, Prinsenhofgang

Prinsenliefhebbersgang

Prins Liefhebbergang, Prins Liefhebbersgang, Prinsliefhebbersgang, Tuinliefhebbersgang, Prinsenliefhebbersgang, Wieldraaiersgang

Ramengang

Rammenassengang

Rammenassengang, Ramenassengang, Rammenassegang, Rammenessengang

Rapengang

Rapengang, Rapegang, Papengang

Ratelwachtsgang

Ravengang

Regenboogsgang

Regenbooggang, Regenboogsgang, Roggebroodsgang

Regenboogsgang

Reigersgang

Reigersgang, Reuzengang

Reigersgang

Reixerspoort

Keizersgang

Reutergang

Rentengang, Reutergang, Ruitergang

Ridderspoort

Poolsche-Jonkersgang, Ridderspoortsgang

Rietveldsgang

Rijke Weversgang

Rijke Weversgang, Rijkeweversgang

Roodegang

Roodehaansgang

Roodehanengang

Roodehanengang, Roohanengang

Roohanengang

Roohanengang, Roo Harte Gang, Roohartengang

Rookersgang

Suikerbakkersgang, Rookersgang

Rookoes gang

Roodekoegang, Rookoes gang, Roodekoegang, Roodegang, Roodekoesgang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang, Leeuwengang, Roode Leeuwengang

Rooleeuwengang

Roomolengang

Roosjesgang

Roosjesgang, Wieldraaiersgang

Roosscharengang

Roosscharengang, Roodgarengang, Roodgarengang, Rooscharengang

Roozeboomsgang

Rozenboomsgang, Roozeboomsgang, Rozenboomgang

Rotgansgang

Rottengang

Rotterdamschegang

Rozemarijngang

Rozemarijngang, Rozenmarijngang

Rozengang

Rozengang

Rozengang, Rozijnengang, Witterozengang

Rozengang

Roozengang, Rozengang

Rozennobelsgang

Rozennobelsgang, Rozennobelgang

Ruitergang

Ruitersgang

Ruitersgang

Sajetgang

Paardengang, Sajetgang

Sakkelijnengang

Sakkelijnengang, Zakkelijnengang

Schaapherderssteeg

Schaapherdersgang

Schapengang

Schavengang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scharenmakersgang, Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scheepjesgang

Scheepjesgang, Jordanengang

Scheepjesgang

Scheepjesgang, Smalschippersgang, Smalle Schippersgang

Scheepjesgang

Scheepsgang, Scheepjesgang

Scheevegang

Scheevegang, Schuinegang

Schelvischgang

Schelvischgang

Schelvisgang

Schelvisgang, Schelvischgang

Schildersgang

Schildersgang

Schildersgang, Schildwapengang, schildwapensgang

Schildersgang

Schimmelgang

Schimmengang, Schommelgang, Schimmelgang

Schoenmakersgang

Schavenmakersgang, Schoenmakersgang, Schavemakersgang, Schavenmakergang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoentjesgang

Schollenvangersgang

Schollevangersgang

Ganzenvangersgang, Schollevangersgang, Schollenvangersgang

Schoolmeestersgang

Schoorsteenvegersgang

Schuijermakersgang

Schuijermakersgang, Schuiermakersgang

Schuitenvoerders Steeg

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang, Schuitenvoerdergang, Schuitenmakersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenboomsgang, Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitjesgang

Schulpgang

Schulpgang, Smeltersgang

Schuttingpad

Lange Schuttinggang

Siepersche gang

Siepersegang, Siepersche gang, Lange-Sieuwertsgang, Sieperschegang

Sint Jacobsgang

Sint Jacobsgang, Sint-Jacobsgang, St. Jacobsgang, St Jacobsgang

Sint Katrynen Kloostersgang

Sint-Pietersgang

Sint-Pietersgang

Platvoetgang, Sint-Pietersgang

Slagersgang

Dubbeldegang, Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang, Steenmansgang

Slagersgang

Slagersgang, Slagtersgang, Slagtersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slagersgang, Slachtersgang, Slagtersgang

Slagtersgang

Slagtersgang, Slagersgang, Maaiersgang

Sleepersgang

Schavenmakersgang, Sleepersgang, Lijstenmakersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Smallegang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slepersgang, Sleepersgang, Slagersgang, Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slot-Sparenburgsgang

Sloterdijksgang

Sluitgang

Smeltersgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang, Amsterdamschegang

Smidsgang

Smidsgang, Smedegang

Smidsgang

Smidsgang, Vijf-Gerstebroodengang

Smidsgang

Bataviersgang, Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Snijdersgang

Spaarpotsgang

Spanjaardsgang

Speelmansgang

Spekslagersgang

Spekslagersgang, Texelschegang

Spekslagersgang

Speldemakersgang

Speldemakersgang, Stratengang, Speldenmakersgang

Speldemakersgang

Speldemakersgang, Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang, Fernambukergang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang (tweede)

Spijkergang

Spijkergang, Spijkermakersgang, Spijkergang/Spijkermakersgang/Spijkermandssteegje

Spijkersgang

Spijkergang, Spijkersgang

Sprokkelbeurs steegje

Bakkersgang, Sprokkelbeursgang

St. Jorisgang

St Jorisgang, St. Jacobsgang, Janusgang, Jonasgang, Sint-Jorisgang, St. Jorisgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Leertouwersgang, Zeemtouwersgang, Steenhouwergang, Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang, Wafelbakkersgang

Steenmansgang

Steenmansgang, Steenen-Roelofsgang

Steenwerfsgang

Sterrengang

Sterrengang

Sterrengang, Sterregang

Sterrengang

Sterrengang

Stijfselgang

Stille Willemsgang

Stille-Willemsgang, Stille Willemsgang, Willemsgang

Stoelenmakersgang

Stoovegang

Blauwe-Bijlsgang, Stoovegang

Stoppersgang

Stovengang

Stroobosgang

Stroobossengang

Stroobossengang, Stroobosgang, Stroobossegang, Stroobossegang, Stroobossegang

Strubengang (Van)

Stuurmansgang

Stuurmanshofje

Stijfselgang

Suikerbakkersgang

Suikerb.gang, Suikerbakkersgang (bij Lindengracht), Suikerbakkersgang, Suijckerbackers gang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindenstraat), Suikerbakkersgang, Timmermansgang, Suijckerbackers gang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang, Wijdegang

Suikerhuizengang

Tieregang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang, Wijdegang

Timmermansgang

Timmermansgang

Toegang tot het Hof van Parijs

Tollengang

Sterrengang, Tollegang, Tollengang

Treurgang

Triffeltjesgang

Triffeltjesgang, Truffeltjesgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Trompettersgang, Trompettergang

Truffelgang

Truffelsgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Twaalfuurgang

Twaalfurengang, Twaalfuursgang, Twaalfuurgang

Twee gebroedersgang

Tweede Broedersgang, Twee gebroedersgang, Twee-Gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Tweegebroedersgang, Twee Gebroedersgang, Tweegebroedersgang, Tweegebroedersgang, Tweegebrs gang, Twee-Gebroedersgang

Uilenbakkersgang

Uilengang, Uilenbakkersgang

Uilengang

Ulke Zonnegang

Ulke Zonnengang, Ulkezonnegang, Ulkezonnengang, Ulke Zonnengang, Ulke Zonnegang, Ulke Zonnengang

Vaderlandschegang

Vaderlandschegang, Vaderlandsche Gang

Valwatergang

Valwatergang, Volwatersgang, Watervalsgang

Van Beekshofje

Schuiermakersgang

Varkensgang

Varkensgang

Varkensgang, Varkens gang

Verbrande gang

Verbrandegang, Simonsgang, Dubbeldegang, Verbrande gang, Kruisgang

Verbrande gang

Verbrandengang, Verbrandengang, Verbrande gang, Verbrandengang

Vergulde-Bijbelsgang

Verguldersgang

Verwersgang

Verversgang, Verwersgang, Werversgang

Verwersgang

Salomo's-Gerichtsgang, Verwersgang

Veterkloppersgang

Vetermakersgang

Victorsgang, Vetermakersgang

Vierhuizengang

Vinkengang

Vinkensteeg

Kerkgang

Violettengang

Vischbeenengang

Loodgietersgang, Vischbeenengang

Vischgang

Visschersgang

Vlasboomengang

Vlasbloemsgang, Vlasboomsgang, Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Korendragersgang, Vlasboomsgang

Vleesgang

Vleeschgang, Vleesgang

Vliegengang

Vlielandergang

Vlierlindegang, Vlierlindengang, Vlielandergang, Vlielandsche-Leeuwengang

Vlotschuitvoerdersgang

Vlotschuitvoerdersgang, Vlotschuitenvoerdersgang, Hotschuitenvoerdersgang, Vlolschuitenvoerdersgang, Vlotschuitervoerdersgang

Vogelstruisgang

Vogelstraatgang, Vogelstruisgang, Vogelhuisgang

Vossengang

Vossenhofje

Vossengang of -hofje

Vredegang

Vredegang, Vrede Gang, Spekslagersgang

Vrouwengang

Wagenmakersgang

Wagenmakersgang, Draaiersgang

Walengang

Walengang

Wassende Maanshofje

Wassende-Maansgang

Watergangseweg

Watergangseweg, Watergangscheweg

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Webersgang

Webersgang, Beversgang

Wereldsgang

Wereldgang, Wereldsgang

Wereldsgang

Weversgang

Poppenmakersgang, Pijpenmakersgang, Weversgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiergang, Wieldraaijersgang, Wieldraaiersgang

Wieldraaijersgang

Nieuwegang, Wieldraaijersgang, Wielendraaiersgang

Wieldraaijersgang

Wieringergang

Wiersgang

Wijde gang

Wijdegang, Wijde gang

Wijde gang

Wijde gang, Wijdegang

Wijde gang

Nieuwegang, Wijdegang, Wijde gang, Nieuwe gang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdetorensgang

Wijnbergergang

Wijngaardsgang

Wijnkorfsgang

Wijntjesgang

Heintjesgang, Weintjesgang, Wijntjesgang

Wildemansgang

Willem bakkersgang

Willem-Bakkersgang, Willem bakkersgang

Willenbrordsgang

Windgang

Windhondsgang

Donkeregang, Windhondsgang

Windhuisgang

Winkelhakengang

Winkelhaaksgang/Winkelhagengang, Winkelhakengang

Witte kruisgang

Wittekruisgang, Wittekuurgang, Witte kruisgang

Witte Leeuwengang

Witteleeuwengang/Witteleliëngang, Witte Leeuwengang

Witte Leliegang

Witte rozengang

Witterozengang, Witte rozengang

Witte rozengang

Drie-Rozengang, Witte rozengang, Witterozengang

Witte Vrouwengang

Wittebellengang

Wittenbellengang, Wittebellengang, Belgang, Bellengang

Witteboonengang

Witteboonengang, Witteboomsgang

Wittebroodsgang

Wittekoetsgang

Wittekoesgang/Wittekoetsgang, Wittevoetsgang, Wittekoetsgang

Wittelammerengang

Wittelammerengang, Lammertjesgang, Lammertjesgang

Witteleliëngang

Wittepaardsgang

Wittevoetsgang

Wortelboerengang

Zaagselgang

Zaagselgang, Hoefijzersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang, Pordersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmvangersgang

Zandmansgang

Zandmansgang, Zandmanssteeg of -gang

Zaturdagschegang

Zaturdagschegang, Zaterdagschegang, Zaturdagsche gang

Zeeftenmakersgang

Zeemansgang

Zeemledergang

Zegersgang

Zeegersgang, Zwagersgang, Wittezaaggang, Zaagersgang, Zaagersgang, Zegersgang, Zagersgang

Zeven haken en oogengang

Zes-Haken-en-Oogengang/Zeven-Haken-en-Oogengang, Zeven-Haken-en-Oogengang, Zeven haken en oogengang, Zes-Haken-en-Oogengang

Zevenhuizengang

Zevenhuizengang, Zevenhuizergang

Zevenkattengang

Zeven Kattengang, Zevenkattengang

Zevenkattengang

Zevennaaldengang

Zevenaaldegang, Zevennaaldegang, Naaldenmakersgang, Zevennaaldengang

Ziekentroostersgang

Ziekentroostergang, Ziekentroostersgang

Ziekentroostersgang

Zieseniskade

Gangpand, Gangpad

Zijdewormengang

Zijdenwormengang, Zijdewormsgang, Zijdewormengang

Zilversmidsgang

Zilversmitsgang, Zilversmidsgang

Zilversmidsgang

Zouterijgang

Zwaardragershofje

Zwaardvegershofjesgang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwarte arendsgang

Zwarte arendsgang, Zwart Arendsgang, Zwarte-Arendsgang, Zwart Arendsgang

Zwarte ravengang

Vliegende-Arendsgang, Zwarte-Ravengang, Zwarte ravengang

Zwarte-Paardengang

Zwartesleutelgang

Zwartesleutelsgang, Sleutelgang, Zwarte-Sleutelgang, Zwartesleutelgang, Zwarte Sleutelsgang

Zwavelstokkengang

Zwavelstokkengang

Zwavelstokkengang, Zwafelstokken gang, Zwavel Stokkengang, Zwavenstokkengang

[Posthoorngang]