Aalsmeerdergang

Achtkantenstovengang

Alkmaardergang

Ankermansgang

Ankermansgang

Dankelmansgang

Appelmetersgang

Arke Noachsgang

Aschtonnengang

Baafjesgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Beddenmakersgang

Beerengang

Beezemschutsgang

Benijdersgang

Berengang

Beerengang

Berkenboomengang

Betlehemsgang

Bethlehemsgang

Bezemmakersgang

Bierdragersgang

Bierdragersgang

Bijbelshofje

Bijbelsgang

Blaauwe Armgang

Blaauwe Hanengang

Blaauwhoofdengang

Blauwe Bijltjesgang

Blaawe bijltjesgang

Blauwe gang

Blaauwe gang

Blekersgang

Bloempottengang

Bloemstraat

Bakkers gang

Boekdrukkersgang

Bokkengang

Bonnettengang

Bontekoegang

Bontwerkersgang

Bossengang

Boter en kaasgang

Brandewyns steeg

Brandewijnsgang

Brillengang

Brownisten gang

Bruinistengang

Coffer de Moors Gang

Koffer-de-Moorsgang

Danswijkersgang

Diamantengang

Dolphijnengang

Dolfijnengang

Dolphijngang

Donkere gang

Drie Aschtonnengang

Drie engelengang

Drie hoedjesgang

Drie Koningengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie Leligang

Drie Rijsbossengang

Drie rijstbossengang

Drie Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie spaarpottengang

Driekaartengang

Druivengang

Duivengang

Dubbele gang

Dubbele Sterrengang

Duifjesgang

Dwarsbijbelsgang

Dwarsbijbelgang

Eenhoornsgang

Eenuursgang

Elandsgang

Engelengang

Engelschepoortsteeg

Engelsche Gang

Fikkengang

Foelieslagersgang

Fonteinengang

Fontijnengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Gabrielsgang

gang (Heilige Weg)

Gapersgang

Gierstbalengang

Gijzelaarsgang

Glazenmakersgang

Goudevoetsgang

Goudsbloemgang

Goudslagersgang

Graaf van Emdergang

Graatboogsgang

Groenegang

Groenengang

Groenengang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang

Halvemaansgang

Hammegang

Hanemattengang

Harmen Kostersgang

Hartshoorngang

Haverkampgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoeksteenengang

Hof van Outhuysen

Oudhuizersgang

Hofje Venetiae

Toegang tot het hofje van Venetie

Hoogkamersgang

Houtekamsgang

Houtkoopersgang

Houtzagersgang

Jan Krimpengang

Jeremisegang

Kaarsenmakersgang

Kaaskoopersgang

Kaatsbaangang

Kaatsballengang

Kalfsvellengang

Kalvergang

Katrijnengang

Kennisgang

Kerkkroonengang

Kerregang

Keulengang

Kikkersgang

Kippengang

Kippengang (bij Houttuinen, Joden)

Kippengang (bij Jacobszdwarsstraat, Pieter)

Klaverbladgang

Klokkegang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Kloppergang

Knollengang

Koekenbakkersgang

Kolengang

Kombuizengang

Konijnenbergsgang

Koninsgang

Koorndragersgang

Koorndragersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Kraaiengang

Kramersgang

Kramersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Lakmoesgang

Lange Aagtegang

Leestenmakersgang

Leidekkersgang

Liefdegang

Lindeboomsgang

Lindenboomengang

Loodgietersgang

Lubbertjesgang

Mandemakersgang

Mandenmakersgang

Medemblikkersgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjesgang

Messenmakersgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metzelaarsgang

Moddermansgang

Moffengang

Mollengang

Naaldenmakers gang

Naaldenmakersgang

Nachtslotgang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe gang

Nieuwe gang

Nieuwe gebouwsgang

Nieuwegang (Lijnbaansgracht)

Nieuwehuizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwenhuizengang

Noordsegang

Olyslagers gang

Onbedachte gang

Oude Slijpersgang

Oude Vriezengang

Overdekte Timmermansgang

Overhaalsgang

Passiegang

Pekelharinggang

Pelikanengang

Pennengang

Penschrijversgang

Penselengang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Ploegersgang

Pluimengang

Pompenmakersgang

Posthoorngang

Pottenbakkersgang (bij Herengracht)

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang (bij Rozengracht)

Prinsenhofsgang (bij Prinsengracht)

Prinsenliefhebbersgang

Rammenassengang

Rapengang

Ravengang

Regenboogsgang

Rijke Weversgang

Roode Koegang

Roodehanengang

Rookoes gang

Rooleeuwengang

Roomolengang

Roosscharengang

Rooscharengang

Roozeboomsgang

Rottengang

Rotterdammergang

Rozemarijngang

Rozengang

Ruitergang

Ruitersgang

Schavengang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scheepjesgang

Schelvisgang

Schildersgang

Schimmelgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoentjesgang

Schollevangersgang

Schoorsteenvegersgang

Schuijermakersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitjesgang

Siepersche gang

Sint Jacobsgang

Sint Jeroensgang

Sint Katrynen Kloostersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slachtersgang

Slagtersgang

Slagtersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slepersgang

Slepersgang (bij Elandsgracht)

Sluitgang

Smeltersgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Snijdersgang

Speelmansgang

Speldemakersgang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Spijkersgang

Splintermakersgang

St. Jorisgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenkopersgang

Steenmansgang

Sterrengang

Sterrengang

Stille Willemsgang

Stoovegang

Stoppersgang

Stovengang

Stroobossengang

Stuiversgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindengracht)

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang (bij Lindenstraat)

Suikerbakkersgang (bij Valkenburgerstraat)

Suikerhuizengang

Texelsegang

Timmermansgang

Timmermansgang

Toegang tot het Hof van Parijs

Tollengang

Triffeltjesgang

Troffelgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Twaalfuurgang

Twee gebroedersgang

Uilenbakkersgang

Uilengang

Uitgeestergang

Ulke Zonnegang

Vaderlandschegang

Valwatergang

Varkensgang

Varkensgang

Verbrande gang

Verbrande gang

Verversgang

Verwersgang

Verwersgang

Veterkloppersgang

Vetermakersgang

Vierhuizengang

Violettengang

Vischbeenengang

Loodgietersgang

Vissersgang

Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Vleesgang

Vlotschuitvoerdersgang

Vogelstruisgang

Vredegang

Vrouwengang

Wagenmakersgang

Walengang

Walengang

Walschutsluisgang

Watergangseweg

Waterschipsgang

Webersgang

Wereldsgang

Westergang

Weversgang

Wieldraaijersgang

Wieldraaijersgang

Wijde gang

Wijde gang

Wijde gang

Wijdegang

Wijnbergergang

Wijngaardsgang

Wildemansgang

Willem bakkersgang

Willenbrordsgang

Windhondsgang

Winkelhakengang

Witte kruisgang

Witte Leeuwengang

Witte rozengang

Witte rozengang

Witte Vrouwengang

Wittebellengang

Witteboonengang

Wittekoetsgang

Wittevoetsgang

Zaagselgang

Zalmgang

Zalmgang

Zandmansgang

Zaturdagschegang

Zeemansgang

Zeemledergang

Zegersgang

Zeven haken en oogengang

Zevenhuizengang

Zevenkattengang

Zevenkattengang

Zevennaaldengang

Ziekentroostersgang

Zieseniskade

Gangpad

Zijdewormengang

Zilversmidsgang

Zouterijgang

Zwanengang

Zwanengang

Zwarte arendsgang

Zwarte ravengang

Zwartesleutelgang

[Posthoorngang]