Platvoetgang

Aalsmeerdergang

Aansprekersgang

Aardbeziëngang

Aardbeziëngang, Zeldenrustgang

Abrahams-Offerandesgang

Achtkantenstovengang

Achtkantenstovengang, Achtkante-Stovengang

Adam en Eva'sgang

Admiraliteitsgang

Alkmaardergang

Alkmaardergang, Almaardergang

Amsterdamsche hofje

Amsterdamschegang

Ankermansgang

Dankelmansgang, Ankermansgang

Annaatjesgang

Apothekersgang

Apothekersgang, Blauwegang

Appelenkruiers- of Appelenmetersgang

Appelmetersgang

Appelmetersgang, Appelmeetersgang

Appeltonsgang

Arend Jacobszoonssteeg

Appelboomsgang

Arendsgang

Arendsgang, Vliegende-Arendsgang

Arke Noachsgang

Arke-Noachsgang, Arke Noachsgang, Arke Noachgang

Arke-Noachsgang

Aschtonnengang

Baafjesgang

Bakkersgang

Lange-Aachtengang, Bakkersgang

Bakkersgang

Mooimeisjesgang, Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang, Geelgietersgang, Kramersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Bakkersgang

Ballenmakersgang

Ballenmakersgang, Bollengang

Bastaardgang

Bastaardgang, Parsersgang

Beddenmakersgang

Beerengang

Boerengang, Beerengang, Berengang

Beezemschutsgang

Beezemschutsgang, Bussenschutsgang en -hof

Begijnengang

Benijdersgang

Benijdersgang, Besnijdersgang

Berengang

Biezengang, Beerengang, Berengang, Biesengang

Berkenboomengang

Bethlehemsgang

Bethlehemsgang, Betlehemsgang, Bettlehems gang

Beugeltasgang

Beugeltasgang, Sachlsgang

Bezemmakersgang

Bierdragersgang

Bierdragersgang

Biersleepersgang

Bijbelshofje

Bijbelsgang

Biksteengang

Binnen Brouwersstraat

Binnen Brouwerstraat gang

Blaauwe Armgang

Blaauwe Armgang, Blauwe Armgang, Blauwe-Armsgang, Blaauwarmsgang

Blaauwe Hanengang

Blaauwe Hanengang, Blauwe-Hanengang, Blauwhanengang

Blaauwhoofdengang

Blaauwhoofdengang, Blaauwhoofdgang, Blauwhoofdengang

Blauwe Bijltjesgang

Blaawe bijltjesgang, Blauwe Bijltjesgang, Blaauwbijltjesgang, Blauwbijltjesgang, Blauwebijltjesgang

Blauwe gang

Blaauwe gang, Blauwe gang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Hanengang

Blauwe-Huizengang

Blauwe-Loods

Nooitgedachtegang

Blauwkuipersgang

Bleekersgang

Bleekersgang

Bleekersgang, Brillengang

Bleekersgang

Bleekersgang, Blekersgang

Blekersgang

Blekersgang, Bleekersgang

Bloempottengang

Bloemstraat

Bakkers gang

Blokjesmakersgang

Boekdrukkersgang

Boendertjesgang

Boerengang

Boerengang, Boezemgang

Bokkengang

Bonnettengang

Bontekalfsvelsgang

Bontekalfsvelsgang, Oude-Bontekalfsgang

Bontekoegang

Bontekoegang, Bontekoesgang

Bontekoesgang

Bontekoesgang, Karnemelksgang, Karnemelkgang

Bontwerkersgang

Bontwerkersgang, Kaarsengang

Boommakersgang

Boomakersgang, Boommakersgang

Boompjesgang

Boompjesgang, Sterrengang, Sterretjesgang

Bossengang

Boter en kaasgang

Boter en Kaas gang, Boter en kaasgang, Kaas en Broodgang, Boter-en-Kaasgang

Botertonsgang

Botertonsgang, Korte Botertonsgang

Bouwmansgang

Brandersgang

Brandewyns steeg

Brandewijnsgang, Brandgangsteeg

Brandgang

Brandgang, Rottengang

Bredero’sgang

Brillengang

Brillengang

Brillengang

Brownisten gang

Bruinistengang, Engelsche-Kerkgang, Brownisten gang

Bruinvischgang

Buizengang

Buizengang, Lepelsgang

Bullegang

Bullegang, Duimstokkengang, Prutgang

Burgergang

Prinsengang, Puntengang, Burgergang, Kaaskoopersgang

Coffer de Moors Gang

Koffer-de-Moorsgang, Coffer de Moors Gang

Danswijkersgang

Reuswijkergang, Danswijkersgang, Danswijkergang

Disselgang (eerste)

Disselgang (tweede)

Dolphijnengang

Dolphijnsgang, Vergulde-Dolphijnsgang, Dolfijnengang, Dolphijnegang, Dolphijnengang

Dolphijngang

Dolphijngang, Dollewijn- of Dolphijnengang, Dolphijnengang

Donkere gang

Donkeregang, Doodkistenmakersgang, Donkere gang

Donkeregang

Donkeregang

Drie Aschtonnengang

Drie Aschtonnengang, Drie-Aschtonnengang

Drie engelengang

Engelschegang, Drie engelengang, Drie-Engelengang

Drie hoedjesgang

Drie-Kastorengang, Hoedengang, Driehoedjesgang, Drie hoedjesgang, Drie-Hoedjesgang

Drie Koningengang

Drie korenschoven of fortuinengang

Drie-Korenschovengang, Drie korenschoven of fortuinengang

Drie Leligang

Drie Leligang, Drie-Leliëngang, 3 Leliegang, Drie Leliegang, Drieleliengang, Stroogang

Drie rijstbossengang

Drie rijstbossengang, 3e Rijstbossengang, Drie Rijst Bossengang, Drie-Rijsbossengang, Drierijst Bossengang

Drie Roemersgang

Drie-Roemersgang, Drie Roemersgang, 3 Roemersgang

Drie Roemersgang

Drie Roemersgang, Drieroemersgang, Drie-Roemersgang, Drieroemersgang, Drieroemersgang

Drie spaarpottengang

Drie-Akersgang

Drie-Kaa(r)sjesgang

Kraaiengang, Drie-Kaa(r)sjesgang

Drie-Klokkengang

Drie-Leliëngang

Drie-Leliëngang, Timmermansgang

Drie-Morianengang

Drie-Morianengang, Zeemansgang

Drie-Ringengang

Driekaartengang

Drie-Kaarsengang, Drie-Kazengang, Driekaartengang, Driekaarzengang, Drie-Huizengang

Druivengang

Duivengang, Druivengang

Dubbelde-Worstgang

Dubbele gang

Dubbelde gang, Dubbeldegang, Dubbele gang

Dubbele Sterrengang

Verbrandegang, Dubbeldegang, Dubbelde-Sterrengang, Dubbele Sterrengang

Dubbele zoutzaksteeg

Dubbelde-Zoutzaksgang

Duifjesgang

Duifjesgang

Duivengang

Eendrachtsgang

Eenhoornsgang

Eenuursgang

Eerste Boomdwarsstraat

1e Boomdw.str. Koornziftersgang, 1e Boomdw.str. Koornzittersgang

Elandsgang

Balansengang, Elandsgang, Elandgang, Elandgang, Elandgang

Engel-Gabriëlsgang

Engel-Gabriëlsgang, Gabriëlsgang

Engelengang

Engelengang

Engelengang, Engelschegang, Koperslagersgang

Engelschepoortsteeg

Engelsche Gang

Erasmusgang

Evangelisch Luthers Diaconiehofje

Kamersgang, Kramersgang

Fikkengang

Pietersgang, Fikkengang

Flipjesgang

Foelieslagersgang

Fokkengang

Fonteinengang

Nieuwe-Fortuinengang, Fonteinengang

Fontijnengang

Fonteinengang, Fontijnengang

Fortengang

Fortuinengang

Fortuinengang, Sterrengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Drie-Korenschovengang, Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang

Fortuinengang, Pronkgang

Frederiksgang

Frederiksgang, Hammengang

Friesche-Boerengang

Friezengang (Oude)

Oude-Vriezengang, Friezengang (Oude)

Gabrielsgang

Gabrielsgang, Engel Gabrielsgang, Engel-Gabriëlsgang

gang (Heilige Weg)

Naamlooze Gang, gang (Heilige Weg)

Gapersgang

Geduld-en-Hoopsgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang

Geelgietersgang, Scheepjesgang

Geelvinck dwarssteeg

Pottenbakkersgang

Gierstbalengang

Gierstbalengang, Gerstebalengang, Gierstebalengang

Gijzelaarsgang

Gildekolfsgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang

Glazenmakersgang, Stuiversgang, Stuivergang

Glazenmakersgang

Friesche-Boerengang, Glazenmakersgang

Goudenpoortsgang

Goudevoetsgang

Goudevoetsgang, Goudenvoetsgang

Goudsbloemgang

Goudsbloemsgang, Goudsbloemgang

Goudslagersgang

Graaf van Emdergang

Graaf van Emdergang, Graaf van Emdensgang

Graatboogsgang

Graadboogsgang, Graatboogsgang

Groene-Liestegang

Groene-Liestegang, Violettengang

Groenegang

Groenengang, Groenegang

Groenegang

Groenengang

Groenegang, Groenengang

Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Schoutengang

Gruttersgang

Gruttersgang, Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Metselaarsgang, Gruttersgang

Gruttersgang

Gruttersgang, Gruttergang

Gruttersgang

Gruttersgang

Grutters Gang, Gruttersgang

Haarlemmer Houttuinen

Haarlemmer Houttuinen Disselgang, Haarlemmerhouttuinen Disselgang

Hagedoornsgang

Hakenmakersgang

Hakenmakersgang, Schippersgang

Halvemaansgang

Hammegang

Hammengang, Hammegang

Hanemattengang

Hardebollengang

Twee-Hardebollengang, Hardebollengang

Haringgang

Haringgang, Mastenmakersgang

Harmen Kostersgang

Hartjesgang

Hartjesgang, Hartogsgang

Hartshoorngang

Hartshoorngang, Harthoornsgang, Harshoorngang, Harsthoorngang, Harsthoorngang

Haverkampgang

Haverkampsgang, Haverkampgang

Haverzaksgang

Hektorsgang

Helmengang

Hoedengang

Hoedenmakersgang

Broekmakersgang, Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Suikerbakkersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Reizendemansgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Vredegang, Zandgang

Hoedenmakersgang

Hoedenmakersgang, Sieuwertsgang

Hoedenmakershofje

Hoedenmakersgang

Hoefijzergang

Hoefijzersgang

Oude Hoefijzergang, Oudehoefijzergang, Hoefijzersgang, Oude-Hoefijzersgang

Hoeksteenengang

Hoendersnijdersgang

Hoendersijndersgang, Hoendersnijdersgang

Hof van Outhuysen

Oudhuizersgang

Hofje Venetiae

Toegang tot het hofje van Venetie

Hondengang

Hondjesgang

Hoogeboomsgang

Hoogkamersgang

Hooghamersgang, Hoogkammersgang, Hoogkamersgang

Hoopsgang

Hoopsgang, Schoenmakersgang

Houtekamsgang

Houten Kamgang, Houtenhamgang, Houtenkamgang, Houtekamsgang, Houtenkamsgang, Zwanengang

Houtkoopersgang

Houtkoopersgang, Suikerbakkersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang

Houtzagersgang, Zaagmolensgang

Huidenkoopersgang

Isaaksgang

Isaaksgang, Izaaksgang

Jan de Vriezengang

Jan Krimpengang

Jan Krimpengang, Krimpengang, Zuidergang

Jeremiaasgang

Jeremiaasgang, Jerimiaasgang, Jeremia'sgang

Jeremisegang

Jeroenengang

St. Jeroenengang, Jeroenengang, Sint-Jeroenengang

Johannesgang

Jonasgang

Jonica’sgang

Joormansgang

Juweelengang

Kaarsenmakersgang

Ossengang, Kaarsenmakersgang

Kaarsenmakersgang

Kaartengang

Kaaskoopersgang

Kaaskoopersgang, Kaarsenkoopersgang

Kaatsballengang

Kaatsballengang, Kaatsbalgang, Kaatsbalgang

Kalfsvellengang

Kalfsvellengang, Kalfsvelsgang

Kalkmetersgang

Kalkoenengang

Kalvergang

Kalvergang

Kameelengang

Kameelengang, Trompettersgang

Kanjersgang

Kanjersgang, Wijdegang

Kardoeskokersgang

Kuipersgang, Kardoeskoopersgang, Kardoeskopersgang, Kardoeskokersgang, Kardoezengang

Kastenmakersgang

Katersgang

Katrijnengang

Kathrijnengang, Katrijnengang

Kattengang

Kennisgang

Kersmisgang, Kermisgang, Nieuwegang, Kennisgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkgang

Kerkkroonengang

Kerregang

Keeregang, Verregang, Kerregang

Ketelgang

Ketelverhuurdersgang

Ketellappersgang, Ketelverhuurdersgang

Kettinggang

Keulengang

Kikkersgang

Kippengang

Kippengang

Kippengang

Bijbelsgang, Kippengang

Kistenmakersgang

Kistenmakersgang

Klaverbladgang

Klaverbladgang, Klaverbladsgang

Klaverbladsgang

Klaverbladsgang, Steenkoopersgang, Klaverbladgang

Klavergang

Klavergang, Scheepjesgang

Klokkegang

Klapmutsgang, Klokkengang, Klapmutsengang, Klokkegang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Klokkengang

Kloppergang

Kloppergang, Klokjesgang, Klopjesgang

Knollengang

Knoopmakersgang

Knoopmakersgang

Koehoudersgang

Koekenbakkersgang

Koekenbakkersgang, Koekebakkergang, Koekebakkersgang

Kogelsgang

Kolengang

Koolengang, Kolengang

Kombuizengang

Kombuizengang, Buizenmakersgang

Komediegang

Konijnenbergsgang

Konijnenbeergang, Konijnenbergsgang, Konijnbergergang, Konijnbergergang, Konijnenbergergang

Konijnenholsgang

Koning-Davidsgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Salomo’sgang

Koning-Williamsgang

Koningsgang

Slagersgang, Koningsgang

Koninsgang

Koningsgang, Koninsgang

Koolengang

Koopmansgang

Koorndragersgang

Koorndragersgang, Korendragersgang, Korvenmakersgang

Koorndragersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang

Koperslagersgang, Strijkijzersgang

Koppengang

Korendragersgang

Korenmetersgang

Korenziftersgang

Koornziftersgang, Koornziftersgang, Koornziftersgang, Korenziftersgang

Korte Leidsedwarsstraat

Korte Leiddwstraat gang

Kraaiengang

Kramersgang

Wijnbergsgang of -hofje, Kramersgang

Kramersgang

Blaauwe Kramersgang, Blauwe Kramergang, Blauwe Kramersgang, Blauwe-Kramersgang, Kramersgang

Kramersgang

Kramersgang, Vrouwenkoppengang

Krentengang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang

Kromhoutsgang, Melkmeisjesgang

Kronengang

Kronengang, Wagenmakersgang

Kronengang

Kruiersgang

Utrechtschegang, Kruiersgang

Kruiwagensgang

Kruiwagensgang, Kruiwagengang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Schrijversgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Pijpenbrandersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Slagersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipers gang, Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang

Kuipersgang, Kuijpers Gang

Lage gang

Lage gang, Lagegang

Lagegang

Lakmoesgang

Verfmolensgang, Lakmoesgang

Land-v.-Beloftengang

Lange-Aardegang

Leeuwengang

Leidekkersgang

Leliëngang

Leliëngang

Lepelaarsgang

Liefdegang

Liefdegang

Lieve-Hollandersgang

Ligtemansgang

Lindeboomsgang

Lindenboomsgang, Lindeboomsgang

Lindeboomsgang

Lindenboomengang

Lindeboomengang, Lindenboomengang, Lindenbomengang

Loodgietersgang

Looiersgang

Looiersgang, Pijpenbrandersgang, Zeemlederengang

Lubbertjesgang

Lobbetjesgang, Lubbertjes gang, Lubbetjesgang, Lubbertjesgang

Mandemakersgang

Mandenmakersgang, Mandemakersgang

Mandenmakersgang

Mandenmakersgang, Mandemakersgang

Manengang

Manke-Naatjessteeg

Manke-Aarsjesgang

Manskoppengang

Markiezengang

Marie-Kieregang, Markiezengang, Narokkiersgang

Mastengang

Matrozengang

Mattengang

Medemblikkersgang

Medemblikkersgang, Medenblikkergang

Meerboersgang

Meerboersgang, Nieuwe-Boersgang, Pekelharingsgang, Pekelharinggang

Meerminnengang

Melkboersteeg

Melkboerengang, Boerengang

Melkgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjesgang, Koetjesgang

Melkmeisjesgang

Melkmeisjessteeg

Pijpenmarkt Melkmeisjesgang

Messenmakersgang

Messenmakersgang, Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang, Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metzelaarsgang, Metselaarsgang

Metzelaarsgang

Metselaarsgang, Metzelaarsgang

Middelhoff

Middelhofsgang

Minderbroederskloostersgang

Moddermansgang

Moffengang

Mollengang

Mollengang, Gemeene-Molengang

Mollengang

Moordenaarsgang

Moordenaarsgang, Vliegendegang

Morellenboomengang

Morianengang

Mostardpothofje

Mosterdpotsgang

Naaldenmakers gang

Naaldenmakersgang

Nabij-Buitengang

Nachtegaalsgang

Nachtslotgang

Nachtslotsgang, Nachtslotgang

Nauwegang

Naauwe gang, Naauwegang, Nauwegang, Nouwengang

Nieuwe Beursgang

Nieuwe-Beursgang, Nieuwe Beursgang

Nieuwe gang

Nieuwe gang, Nieuwegang

Nieuwe gang

Nieuwengang, Nieuwengang, Nieuwegang, Nieuwe gang

Nieuwe gebouwsgang

Nieuwe Hoefijzergang

Nieuwe Hoefijzergang, Nieuwe-Hoefijzersgang

Nieuwe Wijnbergsgang

Nieuwe-Biksteengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwe-Huizengang

Nieuwegang

Nieuwegang

Nieuwegang, Slagersgang

Nieuwegang

Nieuwegang, N. gang

Nieuwegang

Nieuwegang, Salomo'sgang

Nieuwegang (eerste)

Nieuwegang (tweede)

Nieuwegruttersgang

Nieuwegruttersgang, Gruttersgang, Nieuwe-Gruttersgang, Nieuwe Gruttersgang

Nieuwehuizengang

Bezemmakersgang, Nieuwehuizengang, Nieuwe-Huizengang

Nieuwen huizengang

Nieuwen huizengang, Nieuwehuizengang, Nieuwenhuizengang, Nieuwe-Huizengang

Nieuwenhuizengang

Nieuwe-Korendragersgang/Nieuw-Huizengang, Nieuw-Huizengang, Nieuwen huizengang, Nieuwe-Huizengang, Nieuwenhuizengang

Noordschegang

Notenboomsgang

Olyslagers gang

Olieslagersgang, Doove Albertsgang, Doove Albrechtsgang, Doove-Albertsgang, Olyslagers gang, Dovre Albertsgang

Onbedachte gang

Onbedachte gang, Onbedachtegang

Onbekendegang

Onbekendegang

Onbekende gang, Onbekendegang

Onbekendegang

Onvolmaakte Scheepjesgang

Onweersgang

Oude Slijpersgang

Oude Slijpersgang, Oude Sleepersgang, Oude-Sleepersgang/Oude-Slijpersgang

Oude Vriezengang

Oude Vriezengang, Oude-Vriezengang, Oude Vrieschegang, Oude Vriesche gang, Oude Vrieschegang

Oude-Noldersgang

Arnoldsgang, Aarnoudsgang, Oude-Noldersgang

Overdekte Timmermansgang

Timmermansgang, Overdekte Timmermansgang

Overhaalsgang

Paardenstraat

Paardenstraatgang

Palmgang

Parsengang/Parsersgang

Bittersgang, Parsengang/Parsersgang, Parsersgang

Passersgang

Passersgang

Graadboogsgang, Kompassengang, Passersgang

Passersgang

Passiegang

Passiesgang, Passiegang

Paulusgang

Pauwengang

Pauwinnengang

Pekelharinggang

Pekelharinggang

Pelikanengang

Pelikanengang, Metselaarsgang

Pennengang

Penschrijversgang

Schrijfpennengang, Penschrijversgang

Penseelengang

Penseelengang/Penseelmakersgang, Penseelengang, Penseelmakersgang

Philipsgang

Pieter-Sjoerdsgang

Pijpenbrandersgang

Stroogang, Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang, Smidsgang

Pijpenbrandersgang

Kalkoensgang, Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Naaldenmakersgang, Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Pijpenbrandersgang

Vlasbloemsgang, Drie Vlaboomengang, Drie Vlasboomengang, Pijpenbrandersgang

Pijpengang

Pinto'sgang

Pinto'sgang, Puntersgang

Ploegersgang

Hoegersgang, Ploegersgang

Pompenmakersgang

Poolschegang

Poortjesgangetje

Poppengang

Pordersgang

Posthoorngang

Potjesgang

Potjesgang, Pijpenbrandersgang

Pottenbakkersgang

Splintermakersgang, Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Potterbakkersgang

Pottenbakkersgang

Pottenbakkersgang, Pottenbakkergang

Prinsengang

Prinsengang

Prinsenhofsgang

Prinsenhofsgang, Prinsenhofsgang (bij Rozengracht), Prinsenhofsgang/Prinsenpoort

Prinsenhofsgang

Prinsenhofgang, Prinsenhofsgang

Prinsenliefhebbersgang

Prinsenliefhebbersgang, Wieldraaiersgang, Prins Liefhebbergang, Prins Liefhebbersgang, Prinsliefhebbersgang, Tuinliefhebbersgang

Ramengang

Rammenassengang

Ramenassengang, Rammenassegang, Rammenessengang, Rammenassengang

Rapengang

Rapengang, Rapegang, Papengang

Ratelwachtsgang

Ravengang

Regenboogsgang

Regenboogsgang, Roggebroodsgang, Regenbooggang

Regenboogsgang

Reigersgang

Reigersgang, Reuzengang

Reigersgang

Reixerspoort

Keizersgang

Reutergang

Rentengang, Reutergang, Ruitergang

Ridderspoort

Ridderspoortsgang, Poolsche-Jonkersgang

Rietveldsgang

Rijke Weversgang

Rijkeweversgang, Rijke Weversgang

Roodegang

Roodehaansgang

Roodehanengang

Roohanengang, Roodehanengang

Roohanengang

Roohanengang, Roo Harte Gang, Roohartengang

Rookersgang

Rookersgang, Suikerbakkersgang

Rookoes gang

Roodekoegang, Roodegang, Roodekoesgang, Roodekoegang, Rookoes gang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang

Rooleeuwengang, Leeuwengang, Roode Leeuwengang

Rooleeuwengang

Roomolengang

Roosjesgang

Roosjesgang, Wieldraaiersgang

Roosscharengang

Roodgarengang, Rooscharengang, Roosscharengang, Roodgarengang

Roozeboomsgang

Rozenboomgang, Rozenboomsgang, Roozeboomsgang

Rotgansgang

Rottengang

Rotterdamschegang

Rozemarijngang

Rozemarijngang, Rozenmarijngang

Rozengang

Rozengang

Witterozengang, Rozengang, Rozijnengang

Rozengang

Rozengang, Roozengang

Rozennobelsgang

Rozennobelsgang, Rozennobelgang

Ruitergang

Ruitersgang

Ruitersgang

Sajetgang

Paardengang, Sajetgang

Sakkelijnengang

Sakkelijnengang, Zakkelijnengang

Schaapherderssteeg

Schaapherdersgang

Schapengang

Schavengang

Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scharenmakersgang, Schavenmakersgang

Schavenmakersgang

Scheepjesgang

Scheepjesgang, Jordanengang

Scheepjesgang

Smalle Schippersgang, Scheepjesgang, Smalschippersgang

Scheepjesgang

Scheepsgang, Scheepjesgang

Scheevegang

Scheevegang, Schuinegang

Schelvischgang

Schelvischgang

Schelvisgang

Schelvischgang, Schelvisgang

Schildersgang

Schildersgang

Schildersgang, Schildwapengang, schildwapensgang

Schildersgang

Schimmelgang

Schimmelgang, Schimmengang, Schommelgang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang, Schavenmakersgang, Schavemakersgang, Schavenmakergang

Schoenmakersgang

Schoenmakersgang

Schoentjesgang

Schollenvangersgang

Schollevangersgang

Ganzenvangersgang, Schollevangersgang, Schollenvangersgang

Schoolmeestersgang

Schoorsteenvegersgang

Schuijermakersgang

Schuiermakersgang, Schuijermakersgang

Schuitenvoerders Steeg

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang, Schuitenvoerdergang, Schuitenmakersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenboomsgang, Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitenvoerdersgang

Schuitjesgang

Schulpgang

Smeltersgang, Schulpgang

Schuttingpad

Lange Schuttinggang

Siepersche gang

Lange-Sieuwertsgang, Sieperschegang, Siepersegang, Siepersche gang

Sint Jacobsgang

Sint Jacobsgang, St Jacobsgang, Sint-Jacobsgang, St. Jacobsgang

Sint Katrynen Kloostersgang

Sint-Pietersgang

Sint-Pietersgang

Platvoetgang, Sint-Pietersgang

Slagersgang

Dubbeldegang, Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Steenmansgang, Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang, Slagtersgang, Slagtersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagersgang

Slagtersgang

Slagtersgang, Slagersgang, Slachtersgang

Slagtersgang

Maaiersgang, Slagtersgang, Slagersgang

Sleepersgang

Lijstenmakersgang, Sleepersgang, Schavenmakersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Slepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang

Sleepersgang, Smallegang

Sleepersgang

Sleepersgang

Slepersgang

Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slepersgang, Sleepersgang, Slagersgang, Slepersgang (bij Willemsstraat)

Slot-Sparenburgsgang

Sloterdijksgang

Sluitgang

Smeltersgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang, Amsterdamschegang

Smidsgang

Smidsgang, Smedegang

Smidsgang

Vijf-Gerstebroodengang, Smidsgang

Smidsgang

Bataviersgang, Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Smidsgang

Snijdersgang

Spaarpotsgang

Spanjaardsgang

Speelmansgang

Spekslagersgang

Spekslagersgang, Texelschegang

Spekslagersgang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang, Speldemakersgang, Stratengang

Speldemakersgang

Speldenmakersgang, Speldemakersgang

Speldenmakersgang

Fernambukergang, Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang

Speldenmakersgang (tweede)

Spijkergang

Spijkergang, Spijkermakersgang, Spijkergang/Spijkermakersgang/Spijkermandssteegje

Spijkersgang

Spijkersgang, Spijkergang

Sprokkelbeurs steegje

Bakkersgang, Sprokkelbeursgang

St. Jorisgang

St. Jorisgang, St Jorisgang, St. Jacobsgang, Janusgang, Jonasgang, Sint-Jorisgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang, Leertouwersgang, Zeemtouwersgang, Steenhouwergang

Steenhouwersgang

Steenhouwersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang

Steenkoopersgang, Wafelbakkersgang

Steenmansgang

Steenmansgang, Steenen-Roelofsgang

Steenwerfsgang

Sterrengang

Sterrengang

Sterrengang, Sterregang

Sterrengang

Sterrengang

Stijfselgang

Stille Willemsgang

Stille Willemsgang, Willemsgang, Stille-Willemsgang

Stoelenmakersgang

Stoovegang

Stoovegang, Blauwe-Bijlsgang

Stoppersgang

Stovengang

Stroobosgang

Stroobossengang

Stroobossegang, Stroobossegang, Stroobossengang, Stroobosgang, Stroobossegang

Strubengang (Van)

Stuurmansgang

Stuurmanshofje

Stijfselgang

Suikerbakkersgang

Suijckerbackers gang, Suikerb.gang, Suikerbakkersgang (bij Lindengracht), Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Timmermansgang, Suijckerbackers gang, Suikerbakkersgang (bij Lindenstraat), Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang

Suikerbakkersgang, Wijdegang

Suikerhuizengang

Tieregang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang

Timmermansgang, Wijdegang

Timmermansgang

Timmermansgang

Toegang tot het Hof van Parijs

Tollengang

Sterrengang, Tollegang, Tollengang

Treurgang

Triffeltjesgang

Truffeltjesgang, Triffeltjesgang

Trompettersgang

Trompettersgang

Trompettersgang, Trompettergang

Truffelgang

Truffelsgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Turfdragersgang

Twaalfuurgang

Twaalfuursgang, Twaalfurengang, Twaalfuurgang

Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang, Tweede Broedersgang, Twee gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang

Twee-Gebroedersgang, Tweegebroedersgang, Twee Gebroedersgang, Tweegebroedersgang, Tweegebrs gang, Tweegebroedersgang

Uilenbakkersgang

Uilengang, Uilenbakkersgang

Uilengang

Ulke Zonnegang

Ulkezonnengang, Ulke Zonnengang, Ulke Zonnegang, Ulke Zonnengang, Ulke Zonnengang, Ulkezonnegang

Vaderlandschegang

Vaderlandsche Gang, Vaderlandschegang

Valwatergang

Watervalsgang, Valwatergang, Volwatersgang

Van Beekshofje

Schuiermakersgang

Varkensgang

Varkensgang

Varkensgang, Varkens gang

Verbrande gang

Verbrandegang, Simonsgang, Dubbeldegang, Verbrande gang, Kruisgang

Verbrande gang

Verbrandengang, Verbrandengang, Verbrandengang, Verbrande gang

Vergulde-Bijbelsgang

Verguldersgang

Verwersgang

Werversgang, Verversgang, Verwersgang

Verwersgang

Verwersgang, Salomo's-Gerichtsgang

Veterkloppersgang

Vetermakersgang

Victorsgang, Vetermakersgang

Vierhuizengang

Vinkengang

Vinkensteeg

Kerkgang

Violettengang

Vischbeenengang

Loodgietersgang, Vischbeenengang

Vischgang

Visschersgang

Vlasboomengang

Vlasbloemsgang, Vlasboomsgang, Vlasboomengang

Vlasboomsgang

Korendragersgang, Vlasboomsgang

Vleesgang

Vleesgang, Vleeschgang

Vliegengang

Vlielandergang

Vlierlindegang, Vlierlindengang, Vlielandergang, Vlielandsche-Leeuwengang

Vlotschuitvoerdersgang

Hotschuitenvoerdersgang, Vlolschuitenvoerdersgang, Vlotschuitervoerdersgang, Vlotschuitvoerdersgang, Vlotschuitenvoerdersgang

Vogelstruisgang

Vogelstruisgang, Vogelhuisgang, Vogelstraatgang

Vossengang

Vossenhofje

Vossengang of -hofje

Vredegang

Spekslagersgang, Vredegang, Vrede Gang

Vrouwengang

Wagenmakersgang

Wagenmakersgang, Draaiersgang

Walengang

Walengang

Wassende Maanshofje

Wassende-Maansgang

Watergangseweg

Watergangscheweg, Watergangseweg

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Waterschipsgang

Webersgang

Beversgang, Webersgang

Wereldsgang

Wereldgang, Wereldsgang

Wereldsgang

Weversgang

Weversgang, Poppenmakersgang, Pijpenmakersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiersgang

Wieldraaiergang, Wieldraaijersgang, Wieldraaiersgang

Wieldraaijersgang

Wielendraaiersgang, Nieuwegang, Wieldraaijersgang

Wieldraaijersgang

Wieringergang

Wiersgang

Wijde gang

Wijdegang, Wijde gang

Wijde gang

Wijde gang, Wijdegang

Wijde gang

Wijdegang, Wijde gang, Nieuwe gang, Nieuwegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdegang

Wijdetorensgang

Wijnbergergang

Wijngaardsgang

Wijnkorfsgang

Wijntjesgang

Heintjesgang, Weintjesgang, Wijntjesgang

Wildemansgang

Willem bakkersgang

Willem bakkersgang, Willem-Bakkersgang

Willenbrordsgang

Windgang

Windhondsgang

Donkeregang, Windhondsgang

Windhuisgang

Winkelhakengang

Winkelhaaksgang/Winkelhagengang, Winkelhakengang

Witte kruisgang

Witte kruisgang, Wittekruisgang, Wittekuurgang

Witte Leeuwengang

Witteleeuwengang/Witteleliëngang, Witte Leeuwengang

Witte Leliegang

Witte rozengang

Witte rozengang, Witterozengang

Witte rozengang

Drie-Rozengang, Witte rozengang, Witterozengang

Witte Vrouwengang

Wittebellengang

Belgang, Bellengang, Wittenbellengang, Wittebellengang

Witteboonengang

Witteboonengang, Witteboomsgang

Wittebroodsgang

Wittekoetsgang

Wittekoetsgang, Wittekoesgang/Wittekoetsgang, Wittevoetsgang

Wittelammerengang

Lammertjesgang, Wittelammerengang, Lammertjesgang

Witteleliëngang

Wittepaardsgang

Wittevoetsgang

Wortelboerengang

Zaagselgang

Zaagselgang, Hoefijzersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang, Pordersgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmgang

Zalmvangersgang

Zandmansgang

Zandmanssteeg of -gang, Zandmansgang

Zaturdagschegang

Zaturdagschegang, Zaterdagschegang, Zaturdagsche gang

Zeeftenmakersgang

Zeemansgang

Zeemledergang

Zegersgang

Zaagersgang, Zegersgang, Zaagersgang, Zagersgang, Zeegersgang, Zwagersgang, Wittezaaggang

Zeven haken en oogengang

Zes-Haken-en-Oogengang/Zeven-Haken-en-Oogengang, Zeven-Haken-en-Oogengang, Zeven haken en oogengang, Zes-Haken-en-Oogengang

Zevenhuizengang

Zevenhuizergang, Zevenhuizengang

Zevenkattengang

Zevenkattengang, Zeven Kattengang

Zevenkattengang

Zevennaaldengang

Naaldenmakersgang, Zevennaaldengang, Zevenaaldegang, Zevennaaldegang

Ziekentroostersgang

Ziekentroostersgang, Ziekentroostergang

Ziekentroostersgang

Zieseniskade

Gangpad, Gangpand

Zijdewormengang

Zijdewormengang, Zijdenwormengang, Zijdewormsgang

Zilversmidsgang

Zilversmidsgang, Zilversmitsgang

Zilversmidsgang

Zouterijgang

Zwaardragershofje

Zwaardvegershofjesgang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwanengang

Zwarte arendsgang

Zwart Arendsgang, Zwarte arendsgang, Zwart Arendsgang, Zwarte-Arendsgang

Zwarte ravengang

Zwarte-Ravengang, Zwarte ravengang, Vliegende-Arendsgang

Zwarte-Paardengang

Zwartesleutelgang

Zwarte-Sleutelgang, Zwartesleutelgang, Zwarte Sleutelsgang, Zwartesleutelsgang, Sleutelgang

Zwavelstokkengang

Zwavelstokkengang

Zwavenstokkengang, Zwavelstokkengang, Zwafelstokken gang, Zwavel Stokkengang

[Posthoorngang]