edit

Psalmboekgang

Afkomstig uit Alfabetische Lijst van Gangen in Amsterdam, samengesteld door Willem Blok: Psalmboekgang/-steeg(je) - Langestraat TA: 17 (1609-12-14, "Een huys & erue gestaen buyten corsges poort inde lange straet int psalmboeck steechgen ... 1615-02-26", "een Huys & erue gestaen en(de) gelegen buyten Corsgens poort Jnde langestraet Jnt psalmboucks steechgen ... 1616-02-10", "Een huys ende erve wesende een achterhuys, gestaen ende geleghen int Psalmboecxsteechgen inde langestraet Belent Corn Jansz in t' Witte fortuyn aende Westsyde, Jan Aertsz inde hardebollen aende oostsyde ... mit een vrijen uytganck over een overgetimmerten gangh tot opde Heere graft, ende een ander vrye uytgangh tot int psalmboecxsteechgen ... 1630-11-12", "Een huys & erve staende in t' Psalmboeck steechgen ... Strekkende voor uyttet steechgen ... utsupra usquad finem [1631-05-21]", "een vierde part in een huijs ende Erve staende ende leggende in de lange straet als mede een vierde part in een huijs ende erve staende ende leggende in 't psalmboeksteegje uijt komende in de Langestraet ... 1690-03-21", "Een huys en achterhuys ende haer Erven, staende ende gelegen inde langestraet, en het achterhuys in't Psalm boecksteegje uyt comende inde langestraet ... 1707-05-03", "Een huys en achterhuys ende haer erven, staende ende gelegen inde langestraet, en het achterhuys in't Psalmboeksteegje uijtcomende inde langestraet ... 1707-05-10" - 1806-06-17); WV: 1 (1630-12-17); Kw.: 9 (1631-06- - 1702-02-15); MNM: 4 (1769-09-04, 1792-01-16, 1805-03-18); K1805

Alle naamvarianten:

  • Psalmboeck steechgen
  • Psalmboecxsteechgen
  • Psalmboekgang
  • Psalmboeksgang
  • Psalmboeksteeg
  • Psalmboeksteegje
  • Psalmsteegje
  • Salmboeksteegje
  • Salmboersgang

Relaties

isPartOf -> Langestraat

Identifiers

BAG id
BAG URI
WikiData id
WikiData URI
Adamlink URI https://adamlink.nl/geo/street/psalmboekgang/9464